162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Zwaag


Bevolkingsregister


2 1850-1869 deel 1 (Zwaag), fol. 1-202, met aanvullingen
3 1850-1869 deel 1 (Zwaag), fol. 203-337, met aanvullingen
4 1850-1869 deel 2 (Hoog- en Laag-Zwaagdijk), fol. 1-203, met aanvullingen
5 1850-1869 klapper
6 1861-1922 A-E, fol. 1-199
7 1861-1922 E-Ko, fol. 200-398
8 1861-1922 Ko-St, fol. 399-597
9 1861-1922 Sp-Z, fol. 598-750
21 1877-1882 ingekomen personen
26 1877-1882 vertrokken personen
10 1877-1922 dienstboden
27 1894-1917 vertrokken personen
22 1894-1918 ingekomen personen
23* 1918-1928 ingekomen personen
28* 1918-1928 vertrokken personen
11* 1922-1928 dienstboden
12* 1922-1939 gezinskaarten A-Bru
13* 1922-1939 gezinskaarten Bru-G
14* 1922-1939 gezinskaarten H-Kle
15* 1922-1939 gezinskaarten Klo-M
16* 1922-1939 gezinskaarten N-Sj
17* 1922-1939 gezinskaarten Sl-Z
18* 1922-1939 klapper op personen met een andere naam dan de hoofdbewoner
19 1928-1936 dienstboden A-K
20 1928-1936 dienstboden L-Z
24* 1929-1936 ingekomen personen
29* 1929-1936 vertrokken personen
25* 1936-1938 ingekomen personen
30* 1936-1939 vertrokken personen

Plaatselijke overheid


Huwelijk


6 1633-1643 huwelijksafkondigingen, huwelijkssluitingen, afgifte van attestaties om elders te trouwen
7 1643-1664 huwelijksafkondigingen, huwelijkssluitingen, afgifte van attestaties om elders te trouwen
8 1665-1801 huwelijksafkondigingen, huwelijkssluitingen, afgifte van attestaties om elders te trouwen
10 1798-1803 impost op trouwen, huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur,impost op begraven
13 1800-1811 ingekomen akten van attestatie betreffende huwelijksafkondigingen in andere plaatsen
14 1806-1811 akten van aangifte van ondertrouw

Overlijden


9 1695-1805
11 1735-1800 leggers van graven
10 1798-1803 impost op trouwen, huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur,impost op begraven
12 1800-1828 leggers van graven, met achterin een plattegrond van de kerkvloer

Volkstelling


1 1850

Gereformeerde, later Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1622-1681, 1704-1736 lidmaten door kerkenraad; 1665-1697, 1703-1736 dopen
2 1736-1808 lidmaten door kerkenraad; 1736-1795 dopen
3 1747-1811 dopen; 1795-1810 lidmaten

Lidmaten


1 1622-1681, 1704-1736 lidmaten door kerkenraad; 1665-1697, 1703-1736 dopen
2 1736-1808 lidmaten door kerkenraad; 1736-1795 dopen
3 1747-1811 dopen; 1795-1810 lidmaten
4 1837-1859

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


5 1708-1811 dopen; 1709-1811 trouwen

Trouwen


5 1708-1811 dopen; 1709-1811 trouwen