159516 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 25-1-2020 om 16:28

Zuiderwoude


Bevolkingsregister


41 1811 'Registre civique' Zuiderwoude

Volkstelling


40* 1811 Zuiderwoude en Uitdam

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Aanstelling predikanten


6 1651-1732 lidmaten; 1653-1700 verkozen ouderlingen en diakens; 1693 diaconierekeningen; 1699 beroeping van predikanten

Diaconierekeningen


6 1651-1732 lidmaten; 1653-1700 verkozen ouderlingen en diakens; 1693 diaconierekeningen; 1699 beroeping van predikanten

Diakens


6 1651-1732 lidmaten; 1653-1700 verkozen ouderlingen en diakens; 1693 diaconierekeningen; 1699 beroeping van predikanten
7 1705-1732 verkozen ouderlingen en diakens; 1652-1718 trouwen

Dopen / Geboorte


4 1649-1707
5* 1792-1856 contra-doopboek
4a* 1816-1857
18* 1848 fragment
19* 1854-1981

Trouwen


7a 1652-1718 kopie trouwboek
7 1705-1732 verkozen ouderlingen en diakens; 1652-1718 trouwen
20 1792-1981 duplikaat

Kerkeraadshandelingen


25* 1899 ingekomen- en minuten van uitgaande stukken bij de kerkeraad, met index
23* 1899 ingekomen- en minuten van uitgaande stukken bij de kerkeraad, met index
24* 1899 ingekomen- en minuten van uitgaande stukken bij de kerkeraad, met index

Kerkeraadsleden


26* 1868-1923 lijsten van stemgerechtigde lidmaten voor de verkiezing van leden van de kerkeraad

Lidmaten


6 1651-1732 lidmaten; 1653-1700 verkozen ouderlingen en diakens; 1693 diaconierekeningen; 1699 beroeping van predikanten
21 1803-1912
19a* 1830-1939
22* 1870-1907 ingekomen attestaties, uittreksels uit de burgerlijke stand e.d.

Ouderlingen


6 1651-1732 lidmaten; 1653-1700 verkozen ouderlingen en diakens; 1693 diaconierekeningen; 1699 beroeping van predikanten
7 1705-1732 verkozen ouderlingen en diakens; 1652-1718 trouwen