162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Zuiderwoude


Bevolkingsregister


41 1811 'Registre civique' Zuiderwoude
1 1850-1860 boek I
2 1850-1860 boek II
3 1850-1860 boek III
18 1850-1860 dienstboden
22* 1850-1860 klapper
23* 1860-1880 klapper
4 1860-1880 wijk I deel I
5 1860-1880 wijk I deel II
6 1860-1880 wijk II deel I
7 1860-1880 wijk II deel II
8 1860-1880 wijk III
9 1861-1880 dienstboden
19 1880-1890 dienstboden
24* 1880-1890 klapper
10 1880-1890 wijk I deel I
11 1880-1890 wijk I deel II
12 1880-1890 wijk II en III
20 1890-1900 dienstboden
25* 1890-1900 klapper
13 1890-1900 wijk I
14 1890-1900 wijk II en III
21 1890-1910 dienstboden
26* 1900-1913 klapper
15 1900-1913 wijk I A-M
16 1900-1913 wijk I N-Z
17 1900-1913 wijk II en III
29b 1913-1939 alfabetkaarten dienstboden
29a 1913-1939 alfabetkaarten echtgenoten, inwonenden
27* 1913-1939 gezinskaarten A-N
28* 1913-1939 gezinskaarten O-Z

Gaarder


Huwelijk


23a 1781-1805 impost op trouwen; Zuiderwoude en Uitdam

Overlijden


23b 1781-1805 impost op begraven; 1806-1811 overlijden; Zuiderwoude en Uitdam

Volkstelling


40* 1811 Zuiderwoude en Uitdam

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Attestaties


15c 1651-1732 lidmaten en attestaties, kopie

Dopen / Geboorte


15a 1649-1705 kopie
16a 1705-1792
17 1792-1811

Trouwen


15b 1652-1718 kopie
16b 1719-1790
18 1792-1811 trouwen gereformeerd en voor het gerecht

Lidmaten


15c 1651-1732 lidmaten en attestaties, kopie

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Aanstelling predikanten


6 1651-1732 lidmaten; 1653-1700 verkozen ouderlingen en diakens; 1693 diaconierekeningen; 1699 beroeping van predikanten

Diaconierekeningen


6 1651-1732 lidmaten; 1653-1700 verkozen ouderlingen en diakens; 1693 diaconierekeningen; 1699 beroeping van predikanten

Diakens


6 1651-1732 lidmaten; 1653-1700 verkozen ouderlingen en diakens; 1693 diaconierekeningen; 1699 beroeping van predikanten
7 1705-1732 verkozen ouderlingen en diakens; 1652-1718 trouwen

Dopen / Geboorte


4 1649-1707
5* 1792-1856 contra-doopboek
4a* 1816-1857
18* 1848 fragment
19* 1854-1981

Trouwen


7a 1652-1718 kopie trouwboek
7 1705-1732 verkozen ouderlingen en diakens; 1652-1718 trouwen
20 1792-1981 duplikaat

Kerkeraadshandelingen


23* 1899 ingekomen- en minuten van uitgaande stukken bij de kerkeraad, met index
24* 1899 ingekomen- en minuten van uitgaande stukken bij de kerkeraad, met index
25* 1899 ingekomen- en minuten van uitgaande stukken bij de kerkeraad, met index

Kerkeraadsleden


26* 1868-1923 lijsten van stemgerechtigde lidmaten voor de verkiezing van leden van de kerkeraad

Lidmaten


6 1651-1732 lidmaten; 1653-1700 verkozen ouderlingen en diakens; 1693 diaconierekeningen; 1699 beroeping van predikanten
21 1803-1912
19a* 1830-1939
22* 1870-1907 ingekomen attestaties, uittreksels uit de burgerlijke stand e.d.

Ouderlingen


6 1651-1732 lidmaten; 1653-1700 verkozen ouderlingen en diakens; 1693 diaconierekeningen; 1699 beroeping van predikanten
7 1705-1732 verkozen ouderlingen en diakens; 1652-1718 trouwen