129142 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 18-2-2019 om 18:46

Zevenhoven


Gaarder


Huwelijk


1.I 1752-1773
1.III 1774-1798
2 1799-1805 impost op trouwen; 1806-1810 huwelijksaangiften

Overlijden


1.I 1752-1773
1.II 1774-1807

Gequalificeerde


Overlijden


9 1806-1812

Gerecht


Huwelijk


7.I 1746-1784
7.II 1785-1812
8 1809, 1810 verzoeken om huwelijkstoestemming, attestaties

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Akten van indemniteit, borgbrieven


1C 1737-1889 lidmaten en akten van indemniteit

Diakens


1D 1736-1812 predikanten, ouderlingen en diakens

Dopen / Geboorte


1A 1676-1740 doop-, trouw- en lidmatenregister; kerkenraad
1 1736-1812

Trouwen


1A 1676-1740 doop-, trouw- en lidmatenregister; kerkenraad
1B 1736-1898

Kerkeraadshandelingen


1A 1676-1740 doop-, trouw- en lidmatenregister; kerkenraad

Lidmaten


1A 1676-1740 doop-, trouw- en lidmatenregister; kerkenraad
1C 1737-1889 lidmaten en akten van indemniteit

Lijst van predikanten


1D 1736-1812 predikanten, ouderlingen en diakens

Ouderlingen


1D 1736-1812 predikanten, ouderlingen en diakens

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


2 1639-1737; vooraf enkele inschrijvingen zonder datum
3 1736-1811

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


4.I 1682-1719
4.II 1720-1767 dopen; 1720-1752 trouwen en begraven
4.III 1768-1807 dopen; 1753-1805 trouwen; 1753-1811 overledenen; met alfabetische index

Trouwen


4.I 1682-1719
4.II 1720-1767 dopen; 1720-1752 trouwen en begraven
4.III 1768-1807 dopen; 1753-1805 trouwen; 1753-1811 overledenen; met alfabetische index
5 1807-1810
6 1810, 1834 huwelijksbescheiden

Begraven / Overlijden


4.I 1682-1719
4.II 1720-1767 dopen; 1720-1752 trouwen en begraven
4.III 1768-1807 dopen; 1753-1805 trouwen; 1753-1811 overledenen; met alfabetische index