161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Wormer


Bevolkingsregister


386 1762-1832 verklaringen van goed gedrag
881a* 1764-1824 diverse akten (ondertrouw, overlijden, veranderen van woonplaats)
387* 1770-1780 staat van overledenen
388a 1804 staat van ingezetenen Wormer, Schaalsmeer, Oostknollendam, Starmeer
388b 1811-1812 staat van ingezetenen Wormer
880* 1811-1929 diverse stukken, o.a. register van Naamsaanneming uit 1811
1 1850-1861 deel 1
2 1850-1861 deel 2
3 1850-1861 deel 3
17* 1850-1861 klapper
300* 1850-1981 persoonskaarten
100* 1850-1981 woningkaarten
389* 1861-1879
4 1861-1881 deel 4
5 1861-1881 deel 5
8 1861-1890 deel 8 dienstboden
393* 1861-1890 dienstboden
397A* 1870-1899 verklaring van overlijden
884* 1876-1882 ingekomen en vertrokken personen
390* 1880-1899
6 1881-1890 deel 6
7 1881-1890 deel 7
885* 1883-1888 ingekomen en vertrokken personen
10 1890-1899 deel 10
11 1890-1899 deel 11
12 1890-1899 deel 12
9 1890-1899 deel 9
394* 1890-1900 dienstboden
882* 1893-1930 huisnummerregisters; 1864-1938 Lijst van de Colleges in de gemeente Wormer, met een overzicht van de leden van de verschillende commissies
398A* 1900-1902 verklaring van overlijden
395* 1900-1913 dienstboden
391* 1900-1920
392* 1900-1920 bladwijzer op inv.nr. 391
13 1900-1920 deel 13
14 1900-1920 deel 14
15 1900-1920 deel 15
16 1900-1920 deel 16 dienstboden
403* 1900-1935 stukken betreffende de loop der bevolking
398B* 1903-1905 verklaring van overlijden
399A* 1906-1909 verklaring van overlijden
399B* 1910-1912 verklaring van overlijden
399C* 1913-1915 verklaring van overlijden
396* 1914-1920 dienstboden
401* 1915-1935 vertrokken personen
399D* 1916-1918 verklaring van overlijden
399E* 1919-1922 verklaring van overlijden
19a en b 1921-1939 alfabetkaarten A-K en L-Z
18a* 1921-1939 gezinskaarten A-His
18b* 1921-1939 gezinskaarten Hoek-Pon
18c* 1921-1939 gezinskaarten Pool-Z
400* 1923-1928 verklaring van overlijden
404* 1927 lijst betreffende de verandering van de huisnummering
405* 1929 verordening inzake de openingstijden voor het publiek van het bureau der burgerlijke stand
401* 1929-1932 verklaring van overlijden
881* 1933, 1934 bevolkingsgegevens, militieregisters van verlofgangers, afschrift voor de gemeente van personeelslijst van van Gelder Papier
402* 1933-1935 verklaring van overlijden
406* 1936-1942 ingekomen personen
402* 1936-1942 vertrokken personen
403* 1943-1948 vertrokken personen
407* 1959-1975 verhuizingen binnen de gemeente
410* 1965-1972 ontvangen persoonskaarten van in andere gemeenten geboren kinderen
411* 1965-1972 verzonden persoonskaarten van elders overleden personen en verzonden kennisgevingen van overlijden
408* 1969-1973 opgenomen personen in het persoonsregister
404* 1971-1978 personen, afgevoerd uit het persoonsregister
409* 1974-1981 opgenomen personen in het persoonsregister
405* 1979-1980 personen, afgevoerd uit het persoonsregister

Burgerlijke Gemeente


Akten van indemniteit/cautie, borgbrieven


781 1751-1790 ingekomen akten van indemniteit
780 1755-1784 uitgegeven akten van indemniteit

Armbestuur


782* 1855-1935 lijsten van in de gemeente aanwezige instellingen van weldadigheid en een besluit betreffende de opheffing van het Burgerlijk Armbestuur voor het dorp Oostknollendam
783* 1935 reglement en andere stukken betreffende het Burgerlijk Armbestuur te Wormer

Huwelijk


26 1612-1811 alle gezindten: klapper op achternaam
27 1612-1811 alle gezindten: klapper op voornaam

Overlijden


1703 1940-1945 lijst met namen van tussen 10 mei 1940 tot 6 mei 1945 door oorlogsgeweld omgekomen en vermiste personen woonachtig in de gemeente

Defensie


Geboorte


845 1792-1807 staten van geboorte, opgemaakt ten behoeve van de nationale militie

Landstorm


851* 1896-1898 registers ter inschrijving van het personeel van de Landstorm

Landweer


852* 1897-1905 register ter inschrijving van het personeel van de Landweer
853* 1899-1913 register ter inschrijving van het personeel van de Landweer
857* 1905-1913 stukken betreffende de Landweer
854* 1917-1925 register ter inschrijving van het personeel van de Landweer

Nationale Militie: Inschrijvingsregisters


848 1817-1832 registers van inschrijving
849* 1862-1884 registers van inschrijving
850* 1885-1904 registers van inschrijving

Nationale Miltie: dienstplichtregisters


84*7 1817-1899 diversen stukken betreffende de Nationale Militie
855* 1905-1906 stukken betreffende de militie
856* 1907-1914 stukken betreffende de militie

Schutterij


846* 1816-1850 diversen stukken betreffende de Schutterij

Gaarder


Huwelijk


17 1695-1712 impost op trouwen en begraven
18 1712-1716, 1724 impost op trouwen en begraven
19 1724-1733 impost op trouwen
22 1733-1738 impost op trouwen
24 1738-1747 impost op trouwen en begraven
25 1747-1755 impost op trouwen en begraven
26 1755-1758 impost op trouwen en begraven
27 1758-1774 impost op trouwen
29 1775-1784 impost op trouwen
30a 1785-1805 impost op trouwen

Overlijden


17 1695-1712 impost op trouwen en begraven
28 1695-1805 impost begraven: klapper op achternaam
29 1695-1811 impost begraven: klapper op voornaam
18 1712-1716, 1724 impost op trouwen en begraven
20 1724-1729 impost op begraven
21 1729-1737 impost op begraven
23 1737-1738 impost op begraven
24 1738-1747 impost op trouwen en begraven
25 1747-1755 impost op trouwen en begraven
26 1755-1758 impost op trouwen en begraven
28 1758-1784 impost op begraven
30b 1785-1805 impost op begraven

Gequalificeerde


Overlijden


30 1806-1811 klapper op aangegeven lijken
31 1806-1811 register van aangegeven lijken

Gerecht


Huwelijk


10 1612-1620
11 1641-1666
12 1683-1702
13 1702-1724
15 1751-1803
32 1765-1810
16 1785-1789
14 1792-1811

Oud Rechterlijk Archief


Criminele aangelegenheden


57 1644-1645 Vierschaar: register van overtredingen gepleegd in Limmen, Heiloo, Groet, Heemskerk, Wormer, Knollendam, Jisp, Sloten, Sloterdijk, Zaandam en Aalsmeer en aantekening van de betaalde boetes

Volkstelling


881b 1818, 1821 volkstellingen, op geslacht en burgerlijke staat
881c 1818, 1821 volkstellingen, op godsdienstige gezindheid
881d 1826 lijst van ingezetenen
1a 1830
1b 1840

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


8a 1786-1811 Wormer en Jisp

Lidmaten


8b 1687*1808 Wormer en Jisp
26 1687-1811 met vermelding van geboorte en overlijden
25 1730-1804, 1828, 1856, 1895 ingekomen attestaties
34 1795, 1967-2000
27 1796-1852 met vermelding van geboorte en overlijden
28 1798-1828 met vermelding van geboorte en overlijden
29b 1799-1840 lidmaten Jisp
29a 1799-1840 lidmaten Wormer
29* 1799-1840 met vermelding van geboorte en overlijden
30* 1821-1874
31* 1837-1893
32* 1845-1935
33* 1897-1976

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1623-1792
24 1623-1812 klapper A-J
25 1623-1812 klapper K-Z
2a 1793-1811

Trouwen


2b 1793-1805

Begraven / Overlijden


6a 1648-1732 legger van graven
6b 1648-1732 register van grafeigenaren
6c 1715-1732 register van grafeigenaren
7b 1736-1807 legger van graven
7a 1736-1807 register van grafeigenaren

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


17* 1791-1860 resolutiën en aanschrijvingen van de synode, regering enz. Wormer-Knollendam
14a 1793-1812 Wormer-Knollendam
14* 1793-1835 dopen en trouwen Wormer-Knollendam
15* 1817-1880 dopen en trouwen Wormer-Knollendam

Trouwen


14b 1793-1817 Wormer-Knollendam
14* 1793-1835 dopen en trouwen Wormer-Knollendam
15* 1817-1880 dopen en trouwen Wormer-Knollendam
18* 1897-1972 contra-trouwboek Wormer-Knollendam

Lidmaten


8 1634 Wormer-Knollendam
9 1635-1799 Wormer-Knollendam
10 1802-1892 Wormer-Knollendam
11* 1892-1915 Wormer-Knollendam
12* 1892-1915 Wormer-Knollendam

Notulen van de Kerkeraad


1* 1615-1631 Wormer-Knollendam
2* 1644-1668 Wormer-Knollendam
3* 1669-1824 Wormer-Knollendam
4* 1825-1880 Wormer-Knollendam
5* 1880-1917 Wormer-Knollendam

Resolutiën


17* 1791-1860 resolutiën en aanschrijvingen van de synode, regering enz. Wormer-Knollendam

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


9a 1727-1812

Trouwen


9b 1727-1810