162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Wognum


Bevolkingsregister


3 1818-1828 in volgorde van huisnummering
24 1823-1827 akten van verklaring van vestiging in de gemeente Wognum
37 1825-1839 akten van verklaring van vertrek uit de gemeente Wognum
4 1849-1862 deel 1 (huisnummers 1-133 en aanvullingen)
5 1849-1862 deel 2 (huisnummers 134-198 en aanvullingen)
9 1862-1878 dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht
7 1862-1879 A-K
8 1862-1879 L-Z
25 1863-1870 ingekomen personen
38 1863-1897 vertrokken personen
26 1870-1876 ingekomen personen
27 1876-1900 ingekomen personen
10 1879-1890 A-H
11 1879-1890 I-R
12 1879-1890 S-Z
22 1879-1900 dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht
13 1890-1910 A-H
14 1890-1910 I-R
15 1890-1910 S-Z
39 1897-1899 vertrokken personen
40 1899-1902 vertrokken personen
28 1900-1902 ingekomen personen
23 1901-1922 dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht
29 1903-1905 ingekomen personen
41 1903-1905 vertrokken personen
30 1906-1909 ingekomen personen
42 1906-1909 vertrokken personen
43 1909-1912 vertrokken personen
31 1909-1913 ingekomen personen
16 1911-1922 A-H
17 1911-1922 I-R
18 1911-1922 S-Z
44 1913-1916 vertrokken personen
32 1914-1917 ingekomen personen
45 1916-1918 vertrokken personen
33 1917-1922 ingekomen personen
46 1919-1923 vertrokken personen
34* 1922-1928 ingekomen personen
19 1922-1938 A-G
20 1922-1938 H-R
21 1922-1938 S-Z; bewoners van het Sint Agnesgesticht; dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht
47* 1923-1929 vertrokken personen
35* 1928-1933 ingekomen personen
48* 1929-1933 vertrokken personen
49* 1934-1938 vertrokken personen
36* 1934-1940 ingekomen personen
6 1948-1862 klapper

Plaatselijke overheid


Huwelijk


9 1621-1641 huwelijksafkondigingen
16 1788-1795 huwelijksafkondigingen in de publieke kerk van Wognum
17 1795-1803
19 1803-1811 huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur; 1792-1802 afschriften van huwelijksinschrijvingen in het memoriaal van de gereformeerde gemeente
18 1803-1812 huwelijksafkondigingen

Overlijden


10 1630-1694, 1729-1760 leggers van graven in de kerk
11 1724-1729, 1740 leggers van graven in de kerk
12 1760-1793 leggers van graven in de kerk
14 1783-1794 begravingen in de kerk en op het kerkhof
15 1794-1812 begravingen in de kerk en op het kerkhof
13 1794-1828 leggers van graven in de kerl
17 1795-1803
20 1806-1811 aangifte van overledenen

Volkstelling


1 1830
2 1840

Gereformeerde, later Hervormde Gemeente

(religie)

Avondmaalsvieringen


3 1791-1817

Diakens


3 1791-1817

Dopen / Geboorte


1 1623-1784
2 1785-1811
3 1791-1817

Trouwen


3 1791-1817

Kerkeraadsvergaderingen


3 1791-1817

Lidmaten


3 1791-1817
4 1817-1861 chronologisch

Ouderlingen


3 1791-1817

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


5 1722-1806
7 1722-1812
6 1807-1812

Trouwen


8 1722-1812