162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Wimmenum


Gaarder


Overlijden


9 1765-1810 impost op begraven en register van overledenen: Wimmenum

Gerecht


Huwelijk


8 1765-1807 bijlagen bij een niet aanwezig trouwboek: Wimmenum

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Attestaties


26 1803-1872 lidmaten en attestaties: Egmond binnen, Egmond aan den Hoef, Wimmenum, Rinnegom

Lidmaten


26 1803-1872 lidmaten en attestaties: Egmond binnen, Egmond aan den Hoef, Wimmenum, Rinnegom