159359 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 19-1-2020 om 13:17

Wijmbritseradeel


Gerecht


Huwelijk


984 1758-1811 huwelijksafkondigingen en bevestigingen
985 1803, 1806-1811 huwelijksaangiften