162343 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 20-2-2021 om 16:00

Wijmbritseradeel


Gerecht


Huwelijk


984 1758-1811 huwelijksafkondigingen en bevestigingen
985 1803, 1806-1811 huwelijksaangiften