155988 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-8-2019 om 12:22

Wijmbritseradeel


Gerecht


Huwelijk


984 1758-1811 huwelijksafkondigingen en bevestigingen
985 1803, 1806-1811 huwelijksaangiften