162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Westzaan


Gaarder


Belastinginning


33 1726-1727 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
34 1727 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
35 1727-1729 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
36 1729-1730 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
37 1730-1732 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
38 1732-1734 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
39 1734-1736 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
40 1736-1738 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
41 1738-1740 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
42 1740-1742 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
43 1742-1744 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
44 1744-1746 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
45 1746-1749 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
46 1749-1751 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
47 1751-1753 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
48 1754-1757 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
49 1758-1760 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
50 1761-1763 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
51 1764-1767 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
52 1768-1771 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
31 1770, 1777-1782, 1799 lijsten met de opbrengst van de gaardersbelastingen Westzaan
53 1772-1775 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
54 1776-1779 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
55 1780-1782 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
56 1783-1785 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
57 1786-1789 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
58 1790-1792 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
59 1793-1795 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
32 1795 kohier van de gaardersbelastingen Westzaan
60 1796-1798 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen
28 1797-1800 ontvangst van impost op advertenties in kranten Westzaan
29 1797-1805 ontvangst van impost op advertenties in kranten Westzaan
30 1798-1805 ontvangst van impost op advertenties in kranten Westzaan
61 1799-1802, 1804-1805 rekening en verantwoording van secretaris van Westzaan als ontvanger van gaardersbelastingen

Collaterale successie


6 1761-1769 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan
7 1769-1774 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan
8 1769-1775 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan
1 1769-1805 register van ontvangst van de belasting op de verkoop van onroerende goederen en op de collaterale successie in Westzaan
9 1774-1780 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan
10 1775-1780 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan
18 1778-1785 register van taxatie van onroerende goederen in verband met de heffing van de belasting op de collaterale successie in Westzaan
11 1780-1791, 1803 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan
12 1781-1788 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan
13 1787-1788 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan
14 1788-1801 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan
15 1791-1798 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan
19 1795-1798, 1804 register van ontvangsten en uitgaven voor het gaardersambt, alsmede van de ontvangst van de belasting op de collaterale successie in Westzaan
16 1801-1805 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan
17 1804-1805 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan

Financiƫn


62 1688-1704 register van ontvangst en uitgave voor het kantoor van de gaarder Westzaan

Huwelijk


34a* 1696-1707 impost op trouwen
35a* 1707-1722 impost op trouwen
36a* 1708-1718 impost op trouwen
38a* 1718-1730 impost op trouwen
41a* 1730-1737 impost op trouwen
42 1737-1764 impost op trouwen
26 1756 staat van de ontvangen impost op het trouwen in Westzaan
44 1764-1789 impost op trouwen
48 1778-1801 uitreksels uit registers voor impost op trouwen en begraven
27 1782-1784 register van ontvangst van de impost op trouwen en begraven in Westzaan
46a* 1790-1805 impost op trouwen
49 1801-1808 uitreksels uit registers voor impost op trouwen en begraven
46b* 1806-1810 ondertrouw in Banne Westzaan

Overlijden


34b* 1696-1707 impost op begraven
35b* 1707-1722 impost op begraven
37 1708-1718 impost op begraven
39 1718-1728 impost op begraven
40 1728-1743 impost op begraven
43 1743-1776 impost op begraven
45 1776-1789 impost op begraven
48 1778-1801 uitreksels uit registers voor impost op trouwen en begraven
27 1782-1784 register van ontvangst van de impost op trouwen en begraven in Westzaan
47a* 1790-1799, 1803-1805 impost op begraven
50 1799-1802 register van ontvangst van de impost op het begraven
49 1801-1808 uitreksels uit registers voor impost op trouwen en begraven
53 1806, 1807, 1809-1811 lijsten van overledenen, opgemaakt voor het invorderen van de belasting op het recht van successie
51 1806-1809 register van overledenen ivm belasting op recht van successie
47b* 1806-1811 overledenen
52 1809-1811 register van overledenen ivm belasting op recht van successie

Taxaties


18 1778-1785 register van taxatie van onroerende goederen in verband met de heffing van de belasting op de collaterale successie in Westzaan
15 1791-1798 register van aangifte en ontvangst van de belasing op de collaterale successie in Westzaan

Verkoping, naasting, verpachting of verhuring van roerend en/of onroerende goed


20 1748-1757 register van ontvangst van belasting op verkoop van schepen in Westzaan
21 1758-1766 register van ontvangst van belasting op verkoop van schepen in Westzaan
22 1766-1805 register van ontvangst van belasting op verkoop van schepen in Westzaan
24 1766-1811 regsiter van ontvangst van belasting op verkoop van roerende goederen, alsmede ontvangst van registratielonen en zegelrecht in Westzaan
1 1769-1805 register van ontvangst van de belasting op de verkoop van onroerende goederen en op de collaterale successie in Westzaan
23 1786-1805 register van ontvangst van belasting op verkoop van schepen in Westzaan
25 1786-1806 regsiter van ontvangst van belasting op verkoop van roerende goederen, alsmede ontvangst van registratielonen en zegelrecht in Westzaan
2 1796-1805 register van ontvangst van de belasting op de verkoop van onroerende goederen in Westzaan
5 1797-1805 lijsten van getransporteerde onroerende goederen in Westzaan, opgemaakt in verband met de heffing van de belasting op de verkoop van onroerende goederen
3 1805 register van ontvangst van de belasting op de verkoop van onroerende goederen in Westzaan
4 1805 register van ontvangst van de belasting op de verkoop van onroerende goederen in Westzaan
65 1818-1833 register van overdracht van gebouwde eigendommen in Westzaan
66 1818-1833 register van overdracht van ongebouwde eigendommen in Westzaan

Gerecht


Huwelijk


28 1175-1771 ondertrouw en trouw
32 1655-1675 register, inhoudende verklaring dat huwelijken bij de Doopsgezinde gemeenten zijn gesloten
24 1720-1727 ondertrouw en trouw
25 1727-1733 ondertrouw en trouw
26 1733-1741 ondertrouw en trouw
27 1741-1755 ondertrouw en trouw
29 1772-1788 ondertrouw en trouw
23 1785-1793 huwelijksgebodenboek
30 1788-1811 ondertrouw en trouw
31 1795-1808 ondertrouw en trouw
22 1806-1811 huwelijksaangiften met bijlagen

Overlijden


33 1770-1811 register van overledenen; 1799-1803 lijst van begraven personen achterin

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Attestaties


17* 1658-1705 lidmaten en attestaties Westzaan en Westzaandam(Fries Doopsgezind)
15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Dopen / Geboorte


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
14 1755-1810 geboorten, lidmaten, incl. klapper voorin (Fries Doopsgezind)
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Trouwen


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Lidmaten


17* 1658-1705 lidmaten en attestaties Westzaan en Westzaandam(Fries Doopsgezind)
18 1690-1713 lidmaten Westzaan en Westzaandam (Fries Doopsgezind)
15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
14 1755-1810 geboorten, lidmaten, incl. klapper voorin (Fries Doopsgezind)
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
1A 1783-1839 dagboek van dominee Willem Bruijn met aantekeningen over gemeenteleden (Waterlands Doopsgezind)
20 1793 lidmatenboek betreffende de 18e en 19e eeuw, ingedeeld naar gezinnen, incl. voorin een klapper (Waterlands Doopsgezind)
21 1828-1850 lidmatenlijst (Waterlnds Doopsgezind)

Begraven / Overlijden


19 1690-1738 register van ontvangst wegens het verhuren van doodskleden (Fries Doopsgezind)

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Attestaties


9 1793-1804 lidmaten en attestaties

Dopen / Geboorte


1 1625-1690
2 1691-1726
3 1727-1745
4 1746-1788
5 1789-1811

Trouwen


6 1660-1773 ondertrouw en trouw
7 1774-1794 ondertrouw en trouw
8 1792-1795 ondertrouw en trouw

Lidmaten


9 1793-1804 lidmaten en attestaties

Begraven / Overlijden


12 1741-1828 grafboek van de Nieuwe kerk
10 1741-1836 legger van de graven in de oude en nieuwe kerk en legger van de graven van het Doopsgezinde kerkhof, incl. onvolledige klapper
11 1741-1872 grafboek van de Oude kerk
13 1808-1863 begraafboek
64* 18e en 19e eeuw legger van de graven in de kerk: Westzaan
65* 18e en 19e eeuw legger van de graven op het kerkhof: Westzaan