129253 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 21-2-2019 om 19:06

Westbroek


Gerecht


Huwelijk


3077* 1742, 1744, 1748-1751, 1753-1756, 1758, 1760, 1761, 1764, 1766, 1768, 1770, 1775-1778 en 1781-1788 protocol van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking en van stukken overlegd aan het gerecht
3078* 1795-1811 protocol van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, aangelegd ingevolge de publicatie van de Provisionele Representanten van 28 oktober 1795, 1796-1811

Overlijden


3118* 1707-1746, 1749, 1762, 1763, 1774 overledenen, opgemaakt door de koster-doodgraver van de Hervormde kerk in verband met de aangifte voor de heffing van belastingen
3102* 1776-1811 halfjaarlijkse lijsten van in Achttienhoven overleden personen, welke in Westbroek begraven zijn, bijgehouden te Westbroek

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


280 1631-1751
281 1662-1667
282 1737-1782
283 1750-1853
284 1782-1811
285 1834-1859
696 1850-1889
286 1850-1889
287 1853-1914

Trouwen


690 1611-1751
691 1662-1666
692 1737-1782
693 1750-1853
694 1782-1811
695 1834-1858
696 1850-1889
697 1854-1939

Begraven / Overlijden


1100 1642-1646
1101 1740-1812 legger van graven
1102 1809 legger van graven