159516 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 25-1-2020 om 16:28

Watergang


Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


4 1793-1920

Lidmaten


5 1656-1749 notulenboek kerkeraad, met lidmaten

Notulen van de Kerkeraad


5 1656-1749 notulenboek kerkeraad, met lidmaten

Begraven / Overlijden


9 1643-1820
12* 1644 kwestie over een stuk land tussen Jacob Jansen Sijms en kerkmeesteren van Watergang inzake uitbreiding van het kerkhof aldaar
11 1652-1653 staat van ontvangsten voor het begraven in de kerk
10 1804-1830
14* 1828 afschrift van het begraaftarief op de nieuw te maken begraafplaats te Watergang
13 kopielijst van eigenaars van graven in de Kerk te Watergang