161067 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 11-10-2020 om 12:41

Watergang


Gaarder


Overlijden


11 1751-1805 impost op begraven

Gequalificeerde


Overlijden


12 1806-1811 aangegeven lijken

Gerecht


Huwelijk


9a 1592-1604, 1674 uitreksel
9b 1670-1789 uitreksel

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


7 1725-1811

Trouwen


8b 1793-1811 kopie

Lidmaten


8c 1656-1748 uitreksel

Begraven / Overlijden


8a 1643-1830 kopie

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


4 1793-1920

Lidmaten


5 1656-1749 notulenboek kerkeraad, met lidmaten

Notulen van de Kerkeraad


5 1656-1749 notulenboek kerkeraad, met lidmaten

Begraven / Overlijden


9 1643-1820
12* 1644 kwestie over een stuk land tussen Jacob Jansen Sijms en kerkmeesteren van Watergang inzake uitbreiding van het kerkhof aldaar
11 1652-1653 staat van ontvangsten voor het begraven in de kerk
10 1804-1830
14* 1828 afschrift van het begraaftarief op de nieuw te maken begraafplaats te Watergang
13 kopielijst van eigenaars van graven in de Kerk te Watergang