155628 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 14-10-2019 om 17:38

Vrijenban


Burgerlijke Stand


Geboorte


00587 1811 register van geboorte-akten

Huwelijk


00590 1810-1811 stukken betreffende de afkondigingen van ondertrouw, met huwelijksbijlagen
00592 1811 register van huwelijksakten
00591 1811 registers van huwelijksafkondigingen

Overlijden


00595 1811 register van overlijdensakten

Gaarder


Huwelijk


00400 1806-1810 register van aangiften van ondertrouw, met aantekening van het verschuldigde zegelrecht

Gequalificeerde


Overlijden


00594 1806-1811 register van overleden personen, opgemaakt door de gequalificeerde, met aantekening van gegoedheid

Gerecht


Huwelijk


00126 1633-1662 registers met inschrijving van ondertrouwen en trouwen voor de gerechten van Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt en Biesland, vanaf 1662 ook Hoog en Woud Harnasch en Groeneveld
00127 1662-1696 registers met inschrijving van ondertrouwen en trouwen voor de gerechten van Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt en Biesland, vanaf 1662 ook Hoog en Woud Harnasch en Groeneveld, met aantekening begraven
00588 1795-1797 registers van ondertrouwen en trouwen voor het gerecht
00129 1795-1803 registers met inschrijving van ondertrouwen en trouwen voor de gerechten van Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt en Biesland, vanaf 1662 ook Hoog en Woud Harnasch en Groeneveld
00589 1798-1811 registers van ondertrouwen en trouwen voor het gerecht, met naamregister
00130 1803-1811 registers met inschrijving van ondertrouwen en trouwen voor de gerechten van Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt en Biesland, vanaf 1662 ook Hoog en Woud Harnasch en Groeneveld
00128 registers met inschrijving van ondertrouwen en trouwen voor de gerechten van Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt en Biesland, vanaf 1662 ook Hoog en Woud Harnasch en Groeneveld

Overlijden


00127 1662-1696 registers met inschrijving van ondertrouwen en trouwen voor de gerechten van Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt en Biesland, vanaf 1662 ook Hoog en Woud Harnasch en Groeneveld, met aantekening begraven

Municipaliteit


00602* 1795-1795 namen van ingekomen en vertrokken personen, met vermelding aantal kinderen en plaats van herkomst
00606* 1795-1795 namen van ingekomen en vertrokken personen, met vermelding aantal kinderen en plaats van herkomst
00598* 1795-1795 namen van ingekomen en vertrokken personen, met vermelding aantal kinderen en plaats van herkomst
00605* 1795-1795 namen van ingekomen en vertrokken personen, met vermelding aantal kinderen en plaats van herkomst
00596* 1795-1795 namen van ingekomen en vertrokken personen, met vermelding aantal kinderen en plaats van herkomst
00601* 1795-1795 namen van ingekomen en vertrokken personen, met vermelding aantal kinderen en plaats van herkomst
00603* 1795-1795 namen van ingekomen en vertrokken personen, met vermelding aantal kinderen en plaats van herkomst
00597* 1795-1795 namen van ingekomen en vertrokken personen, met vermelding aantal kinderen en plaats van herkomst
00600* 1795-1795 namen van ingekomen en vertrokken personen, met vermelding aantal kinderen en plaats van herkomst
00599* 1795-1795 namen van ingekomen en vertrokken personen, met vermelding aantal kinderen en plaats van herkomst
00607* 1795-1795 namen van ingekomen en vertrokken personen, met vermelding aantal kinderen en plaats van herkomst
00613* 1795-1798 stemregister