162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Vierpolders


Gaarder


Huwelijk


2 1725-1736
3 1736-1800

Overlijden


2 1725-1736
3 1736-1800
1 1800-1805 lijst betreffende de impost op begraven (Pro Deo)

Gequalificeerde


Overlijden


11 1806-1811 overlijdensaangiften
10 1806-1811 overlijdensregister

Gerecht


Huwelijk


8 1793-1810 ondertrouw en trouw
9 1801-1811 huwelijkstoestemmingen, attestaties; behorende bij nr. 8

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1659-1743 dopen; 1695-1726 integraal opgenomen lidmatenregister
4 1659-1903 alfabetische index op naam der gedoopten
2 1744-1812 zie voor alfabetische index nr. 4
3.I 1792-1839 zie voor alfabetische index nr. 4
3.II 1840-1860, 1754-1784, 1744-1791 zie voor alfabetische index nr. 4

Trouwen


5 1666-1743
6 1744-1801

Lidmaten


1 1659-1743 dopen; 1695-1726 integraal opgenomen lidmatenregister

Begraven / Overlijden


7 1789-1818

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Akten van indemniteit/cautie, borgbrieven


72* 1787-1853 met lijst van personen aan wie een akte van indemniteit is verstrekt

Dopen / Geboorte


58 1659-1743
63* 1659-1903 index op de doopregisters
60* 1744-1791, 1792-1860 met afschrift
59 1744-1812
61* 1834-1949
62* 1949-1973

Trouwen


68 1666-1743
69 1744-1801
70* 1792-1810
71* 1795-1811 bijlagen bij trouwinschrijvingen

Lidmaten


72* 1787-1853 met lijst van personen aan wie een akte van indemniteit is verstrekt
73* 1834-1878
74* 1854-1878 met een lijst van predikanten
75* 1869-1874
76* 1878-1910
80* 1902, 1905-1909, 1918, 1961, 1972-1973 ingekomen attestaties
77* 1910-1985
78* 1963-1971
79* 1981 lijst met namen van lidmaten, die wensen te worden uitgeschreven

Lijst van predikanten


74* 1854-1878 met een lijst van predikanten

Begraven / Overlijden


81* 1916-1944 lijsten met namen van begravenen in de gemeente Vierpolders, genoteerd door D. Hokke, 1916-1944,met daaraan toegevoegd een verbaal over het kisten van de van de vrouw van L. Boender aan de Waterweg op 22 januari 1921