162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Velsen


Bevolkingsregister


1019* 1812 voorbeeldformulieren voor alle soorten akten van de Burgerlijke Stand
1040 1826 lijst van inwoners van Velsen, met voorin index op persoonsnamen
2 1848-1861 deel I
3 1848-1861 deel II
4 1848-1861 deel III
5 1848-1861 deel IV
1 1848-1861 naamklapper
7 1862-1890 aanvullende naamklapper
8 1862-1890 deel I
9 1862-1890 deel II
10 1862-1890 deel III
11 1862-1890 deel IV
12 1862-1890 deel V
13 1862-1890 deel VI
14 1862-1890 deel VII
6 1862-1890 naamklapper
952 1891 registers van wijken en huisnummers, met vermelding van bewoners: IJmuiden wijk C
953 1891 registers van wijken en huisnummers, met vermelding van bewoners: IJmuiden wijk M
951 1891 registers van wijken en huisnummers, met vermelding van bewoners: Santpoort wijk A, B, G, H
954* 1891 registers van wijken en huisnummers, met vermelding van bewoners: Velsen wijk D, E, F, J, K, L
16 1891-1903 deel I, wijk A
17 1891-1903 deel II, wijk A
18 1891-1903 deel III, wijk B
19 1891-1903 deel IV, wijk C
25 1891-1903 deel IX, wijk E
20 1891-1903 deel V, wijk C
21 1891-1903 deel VI, wijk C
22 1891-1903 deel VIa, wijk C
23 1891-1903 deel VII, wijk D
24 1891-1903 deel VIII, wijk E
26 1891-1903 deel X, wijk F
27 1891-1903 deel XI, wijk G
28 1891-1903 deel XII, wijk G
29 1891-1903 deel XIII, wijk H
30 1891-1903 deel XIV, wijk I
31 1891-1903 deel XV, wijk K
32 1891-1903 deel XVI, wijk K
33 1891-1903 deel XVII, wijk L
34 1891-1903 deel XVIIa, wijk L
35 1891-1903 deel XVIII, wijk M
15 1891-1903 naamklapper
36 1891-1904 dienstboden
956* 1909-1919 stukken met statistische gegevens inzake de bevolking
957* 1920-1924 stukken met statistische gegevens inzake de bevolking
1020* 19de eeuw voorbeeldformulieren voor alle soorten akten van de Burgerlijke Stand
955* register met de bevolking van IJmuiden ingedeeld naar straat

Gaarder


Huwelijk


15 1695-1705 impost op trouwen
16 1709-1713 impost op trouwen
17 1714-1718 impost op trouwen
18 1715-1719 impost op trouwen
19 1720-1742 impost op trouwen; 1720-1742 impost op begraven
20 1742-1779 impost op trouwen
21 1780-1805 impost op trouwen; 1806-1810 ondertrouwboek van het gerecht

Overlijden


22 1710-1720, 1724-1804 lijsten van aangifte van overledenen voor de impost op het begraven
19 1720-1742 impost op trouwen; 1720-1742 impost op begraven
23 1742-1790 aangifte van overledenen voor de impost op het begraven
24 1791-1805 aangifte van overledenen voor de impost op het begraven

Gequalificeerde


Overlijden


25 1806-1809, 1810-1812 formulieren van aangifte van overledenen voor de belasting op het recht van successie

Gerecht


Huwelijk


10 1724-1741
13 1748-1759, 1799 bijlagen (verklaringen dat de drie huwelijksafkondigingen hebben plaatsgevonden)
11 1750-1787
12 1788-1811
* 1806-1810 ondertrouw (zie Gaarder inv.nr. 21)

Overlijden


14 1791-1811 begraafboek

Particulier


Adresboeken


1930 adresboeken Velsen
1933 adresboeken Velsen
1940 adresboeken Velsen
1943 adresboeken Velsen
1952 adresboeken Velsen
1959 adresboeken Velsen
1962 adresboeken Velsen
1965 adresboeken Velsen
1968 adresboeken Velsen
1973 adresboeken Velsen
1976 adresboeken Velsen

Gereformeerde, later Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1604-1724 dopen; 1608-1722 trouwen
2 1724-1799 dopen incl. klapper; 1723-1812 trouwen
3 1792-1812 dopen incl. klapper

Trouwen


1 1604-1724 dopen; 1608-1722 trouwen
2 1724-1799 dopen incl. klapper; 1723-1812 trouwen

Lidmaten


4* 1620-1802 lidmaten en attestaties
5* 1802-1873 lidmaten en attestaties

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


6 1772-1777 aantekeningen van dopen; 1777-1812 dopen
7 1772-1812
9 1777-1815 trouwen; 1772-1825 doopboek van de bijkerk in Schoten; 1810-1811 ondertrouw

Trouwen


8 1777-1814
9 1777-1815 trouwen; 1772-1825 doopboek van de bijkerk in Schoten; 1810-1811 ondertrouw