160967 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-9-2020 om 13:13

Velp (GE)


Burgerlijke Gemeente


Huwelijk


1384 1796-1798
1388 1796-1802 contra-trouwboek
1385 1798-1799
1386 1800-1802
1387 1806-1811

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1374 1662-1671, 1675-1686
1375 1692-1734
1376 1734-1745 dopen; 1741-1757 lidmaten
1377 1745-1771
1378.1 1745-1771 index
1378 1772-1811
1379 1772-1813 contra-doopboek

Trouwen


1380 1745-1772
1381 1772-1811
1382 1772-1814 contra-trouwboek

Lidmaten


1376 1734-1745 dopen; 1741-1757 lidmaten
1382.1 1756-1773
1382.2 1772-1840
1382.3 1772-1840

Begraven / Overlijden


1383 1784-1811