156596 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 18-10-2019 om 13:06

Schipluiden


Bevolkingsregister


01047 1795-1855 alfabetische naamindex op inv.nrs. 1045-1046

Gaarder


Huwelijk


1 1753-1793 Schipluiden, Hodenpijl, Dorp en Sint Maartensregt
2 1753-1793 Schipluiden, Hodenpijl, Dorp en Sint Maartensregt; alfabetische index op naam der gehuwden uit nr. 1 (niet compleet)
4 1772-1786 Schipluiden: Groeneveld en Hoog- en Woud-Harnasch; impost en trouwinschrijvingen
6 1803-1806 Schipluiden: Groeneveld en Hoog- en Woud-Harnasch; staten en verantwoordingen

Overlijden


1 1753-1793 Schipluiden, Hodenpijl, Dorp en Sint Maartensregt
3 1753-1793 Schipluiden, Hodenpijl, Dorp en Sint Maartensregt; alfabetische index op naam der overledenen uit nr. 1 (niet compleet)
4 1772-1786 Schipluiden: Groeneveld en Hoog- en Woud-Harnasch; impost en trouwinschrijvingen
5 1772-1798 Schipluiden: Groeneveld en Hoog- en Woud-Harnasch; ontvangst van 40e penning en impost op begraven
6 1803-1806 Schipluiden: Groeneveld en Hoog- en Woud-Harnasch; staten en verantwoordingen

Gequalificeerde


Overlijden


5 1806-1811

Gerecht


Huwelijk


6 1774-1801 Schipluiden: Groeneveld en Hoog- en Woud-Harnasch; ondertrouw en trouw

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


2 1636-1638, 1639-1640
1.I 1658-1788 tevens Rooms-Katholieke inschrijvingen
11 1682-1719 dopen; 1682-1840 trouwen; 1682-1816 lidmaten Schipluiden: 't Woudt
7 1719-1812 Schipluiden: 't Woudt
8 1792-1828 Schipluiden: 't Woudt

Trouwen


1.II 1658-1806 tevens Rooms-Katholieke inschrijvingen
11 1682-1719 dopen; 1682-1840 trouwen; 1682-1816 lidmaten Schipluiden: 't Woudt
10 1792-1811 Schipluiden: 't Woudt
9 1804-1810 Schipluiden: 't Woudt

Lidmaten


11 1682-1719 dopen; 1682-1840 trouwen; 1682-1816 lidmaten Schipluiden: 't Woudt

Begraven / Overlijden


3 1806-1811 alfabetische index op naam der overledenen

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


3A.I 1698-1739
3A.II 1699-1804 trouwen; 1740-1804 dopen
4 1778-1798, 1801-1812 tevens Gereformeerde inschrijvingen
4A 1778-1812 alfabetische index op naam der gedoopten (R.K. en Geref.)

Trouwen


3A.II 1699-1804 trouwen; 1740-1804 dopen