162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Schellinkhout


Bevolkingsregister


14 1842 ingekomen en vertrokken personen
5 1850-1861 klapper
4 1850-1861, in volgorde van huisnummering
7 1861-1880 klapper
6 1861-1880, in volgorde van huisnummering
9* 1880-1893 klapper
8* 1880-1933, in volgorde van huisnummering
15 1891-1896 ingekomen en vertrokken personen
10* 1893-1933 klapper
17* 1897-1898, 1901-1902, 1905-1906, 1909-1911, 1914-1915, 1918-1921, 1925-1933 vertrokken personen
16* 1897-1932 ingekomen personen
11* 1933-1935 uitreksels van persoonskaarten van vertrokken en overleden personen
13* 1937-1938 uitreksels van persoonskaarten van vertrokken en overleden personen
12* 1938-1938 uitreksels van persoonskaarten van vertrokken en overleden personen

Plaatselijke en Stedelijke overheid


Huwelijk


7 1593-1599 huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden voor het gerecht
8 1648-1784 huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden voor het gerecht, huwelijkssluitingen in de doopsgezinde kerk; 1796-1797, 1799 huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden voor het plaatselijk bestuur
10 1709-1724
11 1725-1794
9 1792-1794 huwelijkssluitingen van gereformeerden; 1795-1811 huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur
12 1795-1811
14 1806-1811 huwelijksafkondigingen, aangiften van ondertrouw

Overlijden


10 1709-1724
11 1725-1794
12 1795-1811
13 1806-1811 aangifte van overledenen

Volkstelling


1 1830
2 1840, met aantekeningen tot 1846
3 1849

Gereformeerde, later Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1631-1637, 1646-1651, 1659-1717 ingekomen en aangenomen lidmaten; 1670-1717 lidmaten; 1631-1635, 1650, 1653, 1659-1717 dopen; 1631-1651, 1653-1654, 1659-1717 trouwen
3 1717-1792 dopen; 1718-1792 trouwen
4 1792-1813 dopen; 1814-1850 lidmaten

Trouwen


1 1631-1637, 1646-1651, 1659-1717 ingekomen en aangenomen lidmaten; 1670-1717 lidmaten; 1631-1635, 1650, 1653, 1659-1717 dopen; 1631-1651, 1653-1654, 1659-1717 trouwen
3 1717-1792 dopen; 1718-1792 trouwen
5 1792-1814

Lidmaten


1 1631-1637, 1646-1651, 1659-1717 ingekomen en aangenomen lidmaten; 1670-1717 lidmaten; 1631-1635, 1650, 1653, 1659-1717 dopen; 1631-1651, 1653-1654, 1659-1717 trouwen
2 1717-1814
4 1792-1813 dopen; 1814-1850 lidmaten

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


6 1750-1815 doopinschrijvingen van katholieken uit Schellinkhout in het doopregister van de statie Westerblokker