162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Schagen


Gaarder


Huwelijk


16 1733-1764 impost op trouwen en begraven
17A* 1764-1779 impost op trouwen
18A* 1780-1792 impost op trouwen
19A* 1793-1805 impost op trouwen

Overlijden


16 1733-1764 impost op trouwen en begraven
17B* 1764-1779 impost op begraven
18B* 1780-1792 impost op begraven
19B* 1793-1805 impost op begraven

Gequalificeerde


Overlijden


20 1806-1811 register van overledenen, opgemaakt voor het invorderen van de belasting op het recht van successie

Gerecht


Huwelijk


13 1709-1811 trouwboek
14 1781-1811 bijlagen bij het trouwboek
12 1806-1811 ondertrouwboek

Overlijden


15 1780-1809 doodboek

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Attestaties


7 1624-1800 lidmaten en attestaties

Dopen / Geboorte


1 1627-1686
2 1686-1726
3 1726-1784
4 1785-1809
5 1806-1812

Trouwen


6* 1657-1817 ondertrouw en trouw

Lidmaten


7 1624-1800 lidmaten en attestaties

Begraven / Overlijden


8 1649-1718 legger van de graven

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Attestaties


41* 1949-1986 verzameling attestaties, zijnde bijlagen van het lidmatenregister

Dopen / Geboorte


18* 1812-1844
19* 1845-1915
20* 1909-1943
21* 1944-1961

Trouwen


11 1657-1817

Lidmaten


12 1792-1867
13* 1851-1909
14* 1868-1975
15* 1909-1949
16* 1949-1985
17* 1950-1955

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


9A* 1729-1765 dopen St. Christoffel
10A* 1756-1765 dopen St. Christoffel
11A* 1785-1812 dopen St. Christoffel

Trouwen


9B* 1733-1764 trouwen St. Christoffel
10B* 1756-1785 trouwen St. Christoffel
11B* 1785-1811 trouwen St. Christoffel