162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Overveen


Bevolkingsregister


2 1850-1857 wijk B (Overveen)
5 1857-1862 wijk B (Overveen)
9 1862-1881 wijk B (Overveen)
15 1880-1896 wijk B (Overveen)

Volkstelling


1* 1815 tellingslijst bevolking (met vermelding van de gezinshoofden en het aantal gezinsleden)
2* 1829 volkstellingsregisters van Vogelenzang, Overveen (met Aerdenhout) en Bloemendaal
3 1839 volkstellingsregisters van Vogelenzang, Overveen (met Aerdenhout) en Bloemendaal

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

40 Uren-gebed


33* 1854 akte houdende een verklaring dat de bisschop van Haarlem in de parochie van Overveen het 40-uren-gebed heeft ingesteld
34 1865-1881 register met namen van parochianen, die hebben deelgenomen aan het 40-uren-gebed

Aflaatverleningen


46* 1924-1930 stukken betreffende aflaatverleningen

Bidprentjes


28 1809-1969 bidprentjes van diverse personen

Communie


29* 1812-1954 ingekomen stukken inzake dopen, trouwen, begraven, H. Communie en H. Vormsel, met aantekeningen
44 1900-1947 register met naamlijsten van communicanten die de eerste H. Communie hebben ontvangen
45 1902-1947 register met naamlijsten van communicanten die tot de plechtige H. Communie zijn toegelaten

Dopen / Geboorte


22 1682-1697 doop- en trouwboek van de statie St. Agatha te Zandvoort; 1719-1781 begraafboek van Zandvoort, Overveen en Bloemendaal; 1729, 1745-1778 aantekeningen inzake grensgeschillen en recognitiegelden
--* 1697-1812 dopen en trouwen (zie Bloemendaal inv.nr.11)
12 1697-1812 klapper op familienamen (letters A-I) RK statie H. Bavo te Overveen
11 1697-1812 RK statie H. Bavo te Overveen
29* 1812-1954 ingekomen stukken inzake dopen, trouwen, begraven, H. Communie en H. Vormsel, met aantekeningen
23 1824-1843 dopen: Overveen, Bloemendaal en Zandvoort
24 1843-1858 dopen: Overveen, Bloemendaal en Zandvoort
25 1848-1864 dopen: Overveen, Bloemendaal en Zandvoort (vanaf 1851 geen Overveen)
35 1884-1947 stukken betreffende eventuele herdoop van personen bij wie twijfel bestond over de doop

Trouwen


22 1682-1697 doop- en trouwboek van de statie St. Agatha te Zandvoort; 1719-1781 begraafboek van Zandvoort, Overveen en Bloemendaal; 1729, 1745-1778 aantekeningen inzake grensgeschillen en recognitiegelden
-- 1697-1811 RK statie H. Bavo te Overveen
--* 1697-1812 dopen en trouwen (zie Bloemendaal inv.nr.11)
29* 1812-1954 ingekomen stukken inzake dopen, trouwen, begraven, H. Communie en H. Vormsel, met aantekeningen
30* 1823-1941 stukken betreffende het aangaan van gemengde huwelijken
26 1824-1925 trouwen: Overveen, Bloemendaal en Zandvoort (vanaf 1851 geen Zandvoort)
31 1832, 1848-1896 uitreksels uit burgerlijk huwelijksregister, benodigd voor kerkelijke huwelijkssluiting
32* 1897-1925 uitreksels uit burgerlijk huwelijksregister, benodigd voor kerkelijke huwelijkssluiting

Misintenties


37* 1896-1906 register van misintenties, met aantekening van betaalde begrafeniskosten
38* 1907-1925 register van misintenties, met aantekening van betaalde begrafeniskosten
39* 1925-1940 register van misintenties
40* 1929-1933 register van misintenties
41* 1933-1937 register van misintenties

Begraven / Overlijden


22 1682-1697 doop- en trouwboek van de statie St. Agatha te Zandvoort; 1719-1781 begraafboek van Zandvoort, Overveen en Bloemendaal; 1729, 1745-1778 aantekeningen inzake grensgeschillen en recognitiegelden
31 1718-1781 RK statie H. Bavo te Overveen
27 1838-1858 begraven:Overveen, Bloemendaal en Zandvoort (vanaf 1850 geen Zandvoort); 1853-1891 lijsten van vormelingen; 1838 aantekening van de namen van leden van de broederschap van de Heilige Geest
37* 1896-1906 register van misintenties, met aantekening van betaalde begrafeniskosten
38* 1907-1925 register van misintenties, met aantekening van betaalde begrafeniskosten

Paasplicht


36* 1889-1916 register met aantekening van het voldoen aan de jaarlijkse paasplicht; 1925-1927 register met aantekening van uitgelote aandelen

Vormsel


29* 1812-1954 ingekomen stukken inzake dopen, trouwen, begraven, H. Communie en H. Vormsel, met aantekeningen
27 1838-1858 begraven:Overveen, Bloemendaal en Zandvoort (vanaf 1850 geen Zandvoort); 1853-1891 lijsten van vormelingen; 1838 aantekening van de namen van leden van de broederschap van de Heilige Geest
42* 1896-1916 register van naamlijsten van vormelingen
43* 1936 register van naamlijsten van vormelingen