158908 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 07-12-2019 om 12:48

Oostvoorne


Bevolkingsregister


801 1830 deel 1
802 1830 deel 2
803 1840 deel 1
804 1840 deel 2
805 1846
806 1850-1860
807 1860-1890 deel 1; A-L
808 1860-1890 deell 2, M-Z
813 1890-1900 alfabetische index
809 1890-1900 deel 1, A-F
810 1890-1900 deel 2, G-L
811 1890-1900 deel 3, M-R
812 1890-1900 deel 4, S-Z
814 1890-1900 dienstboden
818 1900-1920 alfabetische index
815 1900-1920 dienstboden
816 1900-1920 wijk A
817 1900-1920 wijk B, C en D
819* 1920-1940 Acht-Blink
820* 1920-1940 Blok-Duil
821* 1920-1940 Ded-Gruij
822* 1920-1940 Hand-Iters
823* 1920-1940 Jerab-Kwak
824* 1920-1940 Landm-Mari
825* 1920-1940 Marg-Noot
826* 1920-1940 Oudw-Reijt
827* 1920-1940 Rid-Snoe
828* 1920-1940 Snoo-Verm
829* 1920-1940 Verst-Zwi

Gaarder


Geboorte


5 1695-1729 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
1 1729-1742 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
6 1729-1742 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
2 1742-1763 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
7 1742-1764 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
3 1764-1789 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
8 1765-1796 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
4 1790-1805 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
9 1797-1805 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties

Huwelijk


5 1695-1729 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
1 1729-1742 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
6 1729-1742 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
2 1742-1763 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
7 1742-1764 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
3 1764-1789 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
8 1765-1796 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
4 1790-1805 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
9 1797-1805 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties

Overlijden


5 1695-1729 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
1 1729-1742 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
6 1729-1742 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
2 1742-1763 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
7 1742-1764 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
3 1764-1789 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
8 1765-1796 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
4 1790-1805 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties
9 1797-1805 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; 40e en 80e penning; impost; belasting op advertenties

Gequalificeerde


Overlijden


14 1806-1811 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; overlijdensaangiften
13 1806-1811 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; overlijdensregister
10A 1806-1811 overlijdensaangiften
10 1806-1811 overlijdensregister

Gerecht


Huwelijk


9 1643, 1678-1698, 1729, 1797-1811 ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen
12.I 1728-1765 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; huwelijksattestaties, -proclamaties en -aangiften
10B.I 1754-1795 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; met bijlagen en chronologische naamlijst
12.II 1766-1779 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; huwelijksattestaties, -proclamaties en -aangiften
12.III 1780-1799 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; huwelijksattestaties, -proclamaties en -aangiften
7A.I 1795-1799 voorin alfabetische naamlijst van gehuwden
10B.II 1795-1800 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; met bijlagen en chronologische naamlijst
10B.III 1800-1804 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; met bijlagen en chronologische naamlijst
7A.II 1800-1804 voorin alfabetische naamlijst van gehuwden
12.IV 1804-1810 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; huwelijksattestaties, -proclamaties en -aangiften
11 1804-1810 Oostvoorne: Rugge en Klein-Oosterland; ondertrouw en trouw
8 1804-1811 ondertrouw en trouw

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1628, 1629, 1641-1667 dopen; 1641-1667 trouwen; 1640-1667 lidmaten
2.I 1667-1685
2.II 1686-1710
4.I 1709-1734
4.II 1735-1764
4.III 1765-1788
3 1788-1811
5 1788-1813 met alfabetische index

Trouwen


1 1628, 1629, 1641-1667 dopen; 1641-1667 trouwen; 1640-1667 lidmaten
2.III 1667-1683
2.IV 1684-1710
6 1710-1795 met onvolledige alfabetische index
3 1788-1811

Lidmaten


1 1628, 1629, 1641-1667 dopen; 1641-1667 trouwen; 1640-1667 lidmaten

Begraven / Overlijden


7 1738-1811 ontvangst van voldoening aan grafrechten, huuropbrengst voor lijkwaden

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Belijdenis


91* 1898-1954 incl. naamlijst der predikanten; 1898-1910 alfabetische lijst van lidmaten; 1898-1909 naamlijst van belijdenis kandidaten en alfabetische lijst van lidmaten met vermelding van data van doop, belijdenis, ingekomen/vertrokken, overlijden

Dopen / Geboorte


73 1628-1629, 1641-1667
74 1667-1710
75 1709-1788
76 1788-1811
77 1788-1813
78* 1813-1844
79* 1817-1841 duplicaat
81* 1842-1870 duplicaat
80* 1845-1850
99* 1851, 1882, 1884-1885, 1891, 1894-1895, 1897-1899, 1902, 1907, 1909, 1912, 1913, 1915-1920 bijlagen bij doopboeken en lijsten van lidmaten betreffende doopbewijzen en attestaties
84* 1857 lijst voor opgave van de statistiek betreffende lidmaten en doopleden
82* 1871-1897
83* 1871-1897 duplicaat
91* 1898-1954 incl. naamlijst der predikanten; 1898-1910 alfabetische lijst van lidmaten; 1898-1909 naamlijst van belijdenis kandidaten en alfabetische lijst van lidmaten met vermelding van data van doop, belijdenis, ingekomen/vertrokken, overlijden
103* 1921, 1936, 1943-1944, 1946-1954 bijlagen bij doopboeken en lijsten van lidmaten betreffende doopbewijzen en attestaties

Trouwen


73_X 1641-1667
74_X 1667-1710
76_X 1710-1795
85 1788-1795

Lidmaten


73_Y 1640-1667
87* 1798-1854
86* 1817-1854 lidmaten; 1766-1854 naamrol van lidmaten, aangenomen lidmaten, met attestatie ingekomen en vertrokken lidmaten
99* 1851, 1882, 1884-1885, 1891, 1894-1895, 1897-1899, 1902, 1907, 1909, 1912, 1913, 1915-1920 bijlagen bij doopboeken en lijsten van lidmaten betreffende doopbewijzen en attestaties
89* 1855-1898
88* 1855-1898 met attestatie ingekomen en vertrokken lidmaten, naamlijsten van predikanten, lidmaten en aangenomen lidmaten
84* 1857 lijst voor opgave van de statistiek betreffende lidmaten en doopleden
90* 1867-1888 incl. alfabetische registers van mannelijke en vrouwelijke lidmaten, naamlijst van belijdeniskandidaten, afgegeven en ingekomen attestaties en overlijden; 1641-1883 naamlijst van predikanten
100* 1877, 1892, 1913-1962 bijlagen bij lijst van lidmaten betreffende opzeggingen
101* 1878-1880,brief van het Classikaal Bestuur betreffende het onderzoek naar 't aantal vertrokken gemeenteleden
92* 1898-1954
91* 1898-1954 incl. naamlijst der predikanten; 1898-1910 alfabetische lijst van lidmaten; 1898-1909 naamlijst van belijdenis kandidaten en alfabetische lijst van lidmaten met vermelding van data van doop, belijdenis, ingekomen/vertrokken, overlijden
102* 1911-1953 bijlagen bij lidmaten betreffende overschrijvingen naar andere gemeenten
103* 1921, 1936, 1943-1944, 1946-1954 bijlagen bij doopboeken en lijsten van lidmaten betreffende doopbewijzen en attestaties
93* 1931-1941
104* 1933-1937 lijst van lidmaten betreffende hun vestiging en vertrek
94* 1937 huisnummerboek
95* 1937 wegens de kerkelijke gemeente Tinte
105* 1938-1951 lijst van lidmaten betreffende de maandelijkse mutaties
96* 1942-1953 ljst van lidmaten die stemgerechtigd zijn
97* 1950 lijst van lidmaten wegens de Ned. Herv. Evangelisatie
106* 1962 bijlagen bij lijsten van lidmaten betreffende inschrijfformulieren
98* 1968

Lijst van predikanten


90* 1867-1888 incl. alfabetische registers van mannelijke en vrouwelijke lidmaten, naamlijst van belijdeniskandidaten, afgegeven en ingekomen attestaties en overlijden; 1641-1883 naamlijst van predikanten
91* 1898-1954 incl. naamlijst der predikanten; 1898-1910 alfabetische lijst van lidmaten; 1898-1909 naamlijst van belijdenis kandidaten en alfabetische lijst van lidmaten met vermelding van data van doop, belijdenis, ingekomen/vertrokken, overlijden

Begraven / Overlijden


107 1738-1811
108* 1851 brief van G.F. Lette, betreffende het overlijden van Mr. N.J.C. Lette van Oostvoorne, oud-burgemeester
109* 1857-1873 lijsten van overleden personen
91* 1898-1954 incl. naamlijst der predikanten; 1898-1910 alfabetische lijst van lidmaten; 1898-1909 naamlijst van belijdenis kandidaten en alfabetische lijst van lidmaten met vermelding van data van doop, belijdenis, ingekomen/vertrokken, overlijden