129253 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 21-2-2019 om 19:06

Noordwijkerhout


Gaarder


Huwelijk


1 1729-1736
2.I 1736-1750
2.II 1750-1782
3 1783-1805

Overlijden


4 1720 overlijdensaangiftebiljetten
1 1729-1736
2.I 1736-1750
2.II 1750-1782
3 1783-1805

Gequalificeerde


Overlijden


7B 1806-1808 biljetten van overlijdensaanifte
7A 1806-1810 lijsten van overledenen
7 1806-1811 overlijdensregister

Gerecht


Huwelijk


5.I 1728-1764 met afgegeven attestaties van huwelijksproclamaties
5.II 1765-1811 met afgegeven attestaties van huwelijksproclamaties
6 1807 verzoek om ondertrouw

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1680-1775, 1792-1811
2 1776-1792

Trouwen


1 1680-1775, 1792-1811
2 1776-1792

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


3 1690-1768
4 1769-1811
8 1772-1811 Noordwijkerhout: Zilk

Trouwen


3 1690-1768
4 1769-1811