162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Noorden


Gaarder


Huwelijk


1 1695-1704 Nieuwkoop en Noorden
5A 1698, 1714 Nieuwkoop en Noorden; biljetten betreffende trouwaangiften
2 1764-1799 Nieuwkoop en Noorden
3 1800 Nieuwkoop en Noorden
4 1801-1802 Nieuwkoop en Noorden
5 1803-1805 Nieuwkoop en Noorden

Overlijden


1 1695-1704 Nieuwkoop en Noorden
6 1782-1799 Nieuwkoop en Noorden
7 1800-1805 Nieuwkoop en Noorden

Gequalificeerde


Overlijden


22A 1806-1811 Nieuwkoop en Noorden; biljetten betreffende overlijdensaangiften
22 1806-1811 Nieuwkoop en Noorden; overlijdensaangiften
35 1807-1811 Nieuwkoop: Achttienhoven; lijsten van overledenen te Achttienhoven, die zijn begraven te Noorden
21A 1810-1811 Nieuwkoop en Noorden; overlijdensregister

Gerecht


Huwelijk


17 1627, 1686-1694 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw met vermelding van huwelijksdata
10.I 1628-1649 Nieuwkoop en Noorden
10.II 1650-1685 Nieuwkoop en Noorden
18 1704, 1710-1716 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
11 1711-1722 Nieuwkoop en Noorden
12.I 1722-1732 Nieuwkoop en Noorden
19.I 1726-1737 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
12.II 1733-1744 Nieuwkoop en Noorden
19.II 1738-1744 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
13 1744-1755 Nieuwkoop en Noorden
14 1756-1769 Nieuwkoop en Noorden
15.I 1769-1782 Nieuwkoop en Noorden
20.I 1782-1785 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
15.II 1783-1793 Nieuwkoop en Noorden
20.II 1786-1789 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
21.I 1790-1792 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
21.II 1793-1795 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
15.III 1794-1799 Nieuwkoop en Noorden
15.IV 1800-1803 Nieuwkoop en Noorden
15.V 1804-1809 Nieuwkoop en Noorden
17A 1806-1809 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw
16 1809-1811 Nieuwkoop en Noorden

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


23 1620-1650 Nieuwkoop: Noorden
24.I 1651-1711 Nieuwkoop: Noorden
25 1695-1731 Nieuwkoop: Noorden
26.I 1732-1769 Nieuwkoop: Noorden
26.II 1770-1793 Nieuwkoop: Noorden
27 1794-1812 Nieuwkoop: Noorden

Trouwen


23 1620-1650 Nieuwkoop: Noorden
24.II 1651-1718 Nieuwkoop: Noorden
25 1695-1731 Nieuwkoop: Noorden

Begraven / Overlijden


28 1762-1786, 1806-1812 Nieuwkoop: Noorden; graven in de kerk; begravenen in de kerk en op het kerkhof
29 1795-1805 Nieuwkoop: Noorden; begravenen in de kerk of op het kerkhof
29A 1806-1811 Nieuwkoop: Noorden; begravenen te Noorden tbv heffing van successierechten

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


30.I 1709-1719 Nieuwkoop: Noorden
30.II 1720-1752 Nieuwkoop: Noorden
31.I 1752-1781 Nieuwkoop: Noorden
31.II 1782-1811 Nieuwkoop: Noorden