162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Nieuwveen


Bevolkingsregister


3156* 1811-2005 alfabetisch register op de bewoners van de Johannes Stichting en Huize Ursula: A - Bo
3157* 1811-2005 alfabetisch register op de bewoners van de Johannes Stichting en Huize Ursula: Br - E
3158* 1811-2005 alfabetisch register op de bewoners van de Johannes Stichting en Huize Ursula: F - He
3159* 1811-2005 alfabetisch register op de bewoners van de Johannes Stichting en Huize Ursula: Hi - Kl
3160* 1811-2005 alfabetisch register op de bewoners van de Johannes Stichting en Huize Ursula: Kn - L
3161* 1811-2005 alfabetisch register op de bewoners van de Johannes Stichting en Huize Ursula: M - O
3162* 1811-2005 alfabetisch register op de bewoners van de Johannes Stichting en Huize Ursula: P - Ro
3163* 1811-2005 alfabetisch register op de bewoners van de Johannes Stichting en Huize Ursula: Ru - Sta
3164* 1811-2005 alfabetisch register op de bewoners van de Johannes Stichting en Huize Ursula: Ste - Vi
3165* 1811-2005 alfabetisch register op de bewoners van de Johannes Stichting en Huize Ursula: Vl - Z
3058* 1855, 1859 verordeningen op het bijhouden van bevolkingsregisters
1602 1861-1875, deel 1 blad 1-251
1603 1861-1875, deel 1 blad 252-463
1611 1861-1875, deel 9
3076* 1862 verordening op het regelmatige kennisgeven van verhuizingen binnen de gemeente met bijlage
1604 1875-1884, A-M, deel 2
1605 1875-1884, N-Z, deel 3
1612 1875-1885, deel 10
3132* 1883, 1889, 1891 verklaringen van de administratie der gevangenissen betreffende het vertrek naar Nieuwveen van ontslagen gevangenen
1606* 1885-1899, A-M, deel 4
1607* 1885-1899, N-Z, deel 5
1613 1885-1900, deel 11
1616 1887-1925 Johannes Stichting, deel 14
1614 1900-1930, deel 12
1608* 1900-1931, deel 6
1684* 1909-1949 dossiers inzake adressering en huisnummering
1623* 1921-1925 ingekomen personen
1650* 1921-1925 vertrokken personen
1624* 1925-1926 ingekomen personen
1651* 1925-1926 vertrokken personen
1617 1925-1930 Johannes Stichting, deel 15
1652* 1927-1929 vertrokken personen
1625* 1927-1930 ingekomen personen
1626* 1930 ingekomen personen
1653* 1930 vertrokken personen
1615 1930-1936, deel 13 dienstboden
1618 1930-1939 Johannes Stichting, A-E
1619 1930-1939 Johannes Stichting, F-Ku
1620 1930-1939 Johannes Stichting, Kuij-Schou
1621 1930-1939 Johannes Stichting, Schra-Z
1627* 1931 ingekomen personen
1654* 1931 vertrokken personen
1609 1931-1939, A-K, deel 7
1610 1931-1939, L-Z, deel 8
1628* 1932 ingekomen personen
1655* 1932 vertrokken personen
1629* 1933 ingekomen personen
1656* 1933 vertrokken personen
1630* 1934 ingekomen personen
1657* 1934 vertrokken personen
1631* 1935-1936 ingekomen personen
1658* 1935-1936 vertrokken personen
1622 1935-1939 bevolkingskaarten Huize Ursula
1632* 1936 ingekomen personen
1681* 1936-1949 dossier inzake de legesverordeningen bevolkingsregister en de legesheffing
1678* 1936-1958 dossier inzake opneming van patiƫnten van de Johannes Stichting en de St. Ursula Stichting in het bevolkingsregister na 360 dagen, alsmede diverse uitschrijvingen uit het bevolkingsregister
1677* 1936-1988 woningregister in kaartvorm
1633* 1937 ingekomen personen
1659* 1937 vertrokken personen
1599* 1937-1953 dossier inzake de invoering van het persoonskaartenstelsel, het inleveren van de voormalige gestichtsregisters en de reconstructie van het bevolkingsregister
1634* 1938 ingekomen personen
1660* 1938 vertrokken personen
1635* 1939-1940 ingekomen personen
1661* 1939-1940 vertrokken personen
1636* 1941-1942 ingekomen personen
1662* 1941-1945 vertrokken personen
1591* 1941-1950 dossier inzake het gebruik van dubbele geslachtsnamen
1637* 1943-1946 ingekomen personen
1688* 1943-1963 dossiers inzake opgaven voor de bevolkinsstatistiek
1663* 1945-1948 vertrokken personen
1638* 1946-1949 ingekomen personen
1664* 1948-1953 vertrokken personen
1682* 1949-1951 dossier inzake de legesverordening bevolkings- en verblijfsregisters
1639* 1950-1953 ingekomen personen
2063* 1950-1964 dossiers inzake adressering en huisnummering
1683* 1951-1961 dossier inzake jaarlijks onderzoek en inspectie van het bevolkingsregister
1640* 1953-1956 ingekomen personen
1665* 1953-1956 vertrokken personen
1679* 1953-1964 dossier inzake waarmerking en aanvulling van persoonskaarten
1641* 1956-1958 ingekomen personen
1666* 1956-1958 vertrokken personen
1642* 1958-1961 ingekomen personen
1667* 1958-1961 vertrokken personen
1643* 1961-1964 ingekomen personen
1668* 1961-1964 vertrokken personen
1689* 1961-1965 dossiers inzake opgaven voor de bevolkinsstatistiek
1680* 1963-1988 dossier inzake het bevolkingsponskaartenregister; overeenkomst met N.V. Dienstverlening Overheidsadministratie
1644* 1964-1965 ingekomen personen
1669* 1964-1965 vertrokken personen
1670* 1965-1967 vertrokken personen
1685* 1965-1970 dossiers inzake adressering en huisnummering
1686* 1965-1974 dossiers inzake adressering en huisnummering
1675* 1965-1990 register van ontvangen en verzonden persoonskaarten van toevallige geboorten
1645* 1966-1967 ingekomen personen
1690* 1966-1970 dossiers inzake opgaven voor de bevolkinsstatistiek
1676* 1966-1990 register van ontvangen en verzonden kennisgevingen van toevallig overlijden
1671* 1967-1969 vertrokken personen
1646* 1968-1969 ingekomen personen
1647* 1970-1973 ingekomen personen
1672* 1970-1973 vertrokken personen
1691* 1970-1979 dossiers inzake opgaven voor de bevolkinsstatistiek
1687* 1975-1990 dossiers inzake adressering en huisnummering
1692* 1980-1983 dossiers inzake opgaven voor de bevolkinsstatistiek
1694* 1981 dossiers inzake de statistiek leeftijdsopgaven hoofdbewoners van woningen/ niet woningen
1695* 1982 dossiers inzake de statistiek leeftijdsopgaven hoofdbewoners van woningen/ niet woningen
1673* 1983-1987 vertrokken personen
1648* 1984-1988 ingekomen personen
1693* 1984-1990 dossiers inzake opgaven voor de bevolkinsstatistiek
1674* 1987-1990 vertrokken personen
1649* 1988-1990 ingekomen personen

Gaarder


Huwelijk


1 1748-1765
2 1773-1805

Overlijden


1 1748-1765
3.I 1772-1787
3.II 1788-1803
4 1804 en 1805

Gequalificeerde


Overlijden


6 1806-1812 Nieuwveen: Uiterbuurt; overlijdensaangiften

Gerecht


Huwelijk


4.I 1747-1784 met attestaties van huwelijksproclamaties en alfabetische index
4.II 1785-1799 met attestaties van huwelijksproclamaties en alfabetische index
4.III 1800-1808 met attestaties van huwelijksproclamaties en alfabetische index
5.I 1808-1811, 1814-1817 met attestaties van huwelijksproclamaties, ondertrouw en trouw
5.II 1818-1825 met attestaties van huwelijksproclamaties, ondertrouw en trouw

Volkstelling


1696* 1930, 1947, 1960 dossiers inzake volkstellingen
1697* 1971 dossiers inzake volkstellingen (annex woningtelling)
1698* 1981 (niet doorgegaan) dossiers inzake volkstellingen

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


3.I 1650-1684
3.II 1685-1736
1 1734-1824
2 1753-1811

Trouwen


1 1734-1824
2 1753-1811