129142 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 18-2-2019 om 18:46

Nieuwkoop


Gaarder


Huwelijk


1 1695-1704 Nieuwkoop en Noorden
5A 1698, 1714 Nieuwkoop en Noorden; biljetten betreffende trouwaangiften
8 1704-1725 Nieuwkoop: Achttienhoven
9 1730-1741 Nieuwkoop: Achttienhoven
2 1764-1799 Nieuwkoop en Noorden
3 1800 Nieuwkoop en Noorden
4 1801-1802 Nieuwkoop en Noorden
5 1803-1805 Nieuwkoop en Noorden

Overlijden


1 1695-1704 Nieuwkoop en Noorden
8 1704-1725 Nieuwkoop: Achttienhoven
9 1730-1741 Nieuwkoop: Achttienhoven
6 1782-1799 Nieuwkoop en Noorden
7 1800-1805 Nieuwkoop en Noorden

Gequalificeerde


Overlijden


22A 1806-1811 Nieuwkoop en Noorden; biljetten betreffende overlijdensaangiften
22 1806-1811 Nieuwkoop en Noorden; overlijdensaangiften
34 1806-1811 Nieuwkoop: Achttienhoven; biljetten betreffende overlijdensaangiften
35 1807-1811 Nieuwkoop: Achttienhoven; lijsten van overledenen te Achttienhoven, die zijn begraven te Noorden
21A 1810-1811 Nieuwkoop en Noorden; overlijdensregister

Gerecht


Huwelijk


17 1627, 1686-1694 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw met vermelding van huwelijksdata
10.I 1628-1649 Nieuwkoop en Noorden
10.II 1650-1685 Nieuwkoop en Noorden
33.I 1659-1757 Nieuwkoop: Achttienhoven; ondertrouw en huwelijksproclamaties
18 1704, 1710-1716 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
11 1711-1722 Nieuwkoop en Noorden
12.I 1722-1732 Nieuwkoop en Noorden
32.I 1725-1777 Nieuwkoop: Achttienhoven
19.I 1726-1737 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
12.II 1733-1744 Nieuwkoop en Noorden
19.II 1738-1744 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
13 1744-1755 Nieuwkoop en Noorden
14 1756-1769 Nieuwkoop en Noorden
33.II 1761-1811 Nieuwkoop: Achttienhoven; ondertrouw en huwelijksproclamaties
15.I 1769-1782 Nieuwkoop en Noorden
32.II 1780-1811; 1741-1768 impost; Nieuwkoop: Achttienhoven
20.I 1782-1785 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
15.II 1783-1793 Nieuwkoop en Noorden
20.II 1786-1789 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
21.I 1790-1792 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
21.II 1793-1795 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw en huwelijksproclamaties
15.III 1794-1799 Nieuwkoop en Noorden
15.IV 1800-1803 Nieuwkoop en Noorden
15.V 1804-1809 Nieuwkoop en Noorden
17A 1806-1809 Nieuwkoop en Noorden; ondertrouw
16 1809-1811 Nieuwkoop en Noorden

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Acta van de Kerkeraad


3B 1619-1695 (Hervormd) acta van de kerkeraad

Dopen / Geboorte


1A.I 1619-1679
23 1620-1650 Nieuwkoop: Noorden
1C 1648-1659
24.I 1651-1711 Nieuwkoop: Noorden
1A.II 1680-1721
25 1695-1731 Nieuwkoop: Noorden
1.I 1721-1740
26.I 1732-1769 Nieuwkoop: Noorden
1.II 1741-1761
1.III 1762-1783
26.II 1770-1793 Nieuwkoop: Noorden
1.IV 1784-1811
27 1794-1812 Nieuwkoop: Noorden
2 1801-1811

Trouwen


1B.I 1619-1659, 1684-1709
23 1620-1650 Nieuwkoop: Noorden
1C 1648-1659
24.II 1651-1718 Nieuwkoop: Noorden
25 1695-1731 Nieuwkoop: Noorden
1B.II 1710-1753
1B.III 1754-1815

Notulen van de Kerkeraad


3A 1619-1660 (Hervormd) notulen van de kerkeraad

Begraven / Overlijden


3.I 1744-1759
3.II 1760-1769
28 1762-1786, 1806-1812 Nieuwkoop: Noorden; graven in de kerk; begravenen in de kerk en op het kerkhof
3.III 1770-1781
29 1795-1805 Nieuwkoop: Noorden; begravenen in de kerk of op het kerkhof
29A 1806-1811 Nieuwkoop: Noorden; begravenen te Noorden tbv heffing van successierechten

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


4.I 1662-1698
4.II 1699-1738
4.III 1739-1788
4.IV 1789-1814
5 1792-1808

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


6 1688-1726
30.I 1709-1719 Nieuwkoop: Noorden
30.II 1720-1752 Nieuwkoop: Noorden
7.I 1727-1747
7.II 1748-1768
31.I 1752-1781 Nieuwkoop: Noorden
8.I 1769-1789
31.II 1782-1811 Nieuwkoop: Noorden
8.II 1790-1807
9 1807-1812

Trouwen


6 1688-1726
7.I 1727-1747