155421 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-10-2019 om 12:55

Middelburg (ZE)


Bevolkingsregister


46 1863-1937 gestichtenregister
48 1892-1936 verblijfregister betreffende tijdelijk verblijf houdende personen

Poorterboeken


871 1365-1488 lijst van poorters die eene familie- of bijnaam droegen, overgenomen uit de poortersboeken van Middelburg
870 1900-1915 aantekeningen uit het oudste poortersboek van Middelburg

Burgerlijke Stand


Geboorte


1811 akte 1-399
1811 akte 400-459
1811 akte 460-485
1812
1813
1814
1815 jan-sept
1815 sept-dec
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
* 1919
* 1920
* 1921
* 1922
* 1923
* 1924
* 1925
* 1926
* 1927
* 1928
* 1929
* 1930
* 1931
* 1932
* 1933
* 1934
* 1935
* 1936
* 1937
* 1938
* 1939
* 1940
* 1941
* 1942
* 1943
* 1944
* 1945
* 1946
* 1947
* 1948
* 1949
* 1950
* 1951
* 1952
* 1953
* 1954
* 1955
* 1956
* 1957
* 1958
* 1959
* 1960
* 1961
* 1962
* 1963
* 1964
* 1965
* 1966
* 1967
* 1968
* 1969
* 1970
* 1971
* 1972
* 1973
* 1974
* 1975
* 1976
* 1977
* 1978
* 1979
* 1980

Huwelijk


1811
1812
1813
1814
1815 akte 1-70
1815 akte 71-134
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
* 1944
* 1945
* 1946
* 1947
* 1948
* 1949
* 1950
* 1951
* 1952
* 1953
* 1954
* 1955
* 1956
* 1957
* 1958
* 1959
* 1960
* 1961
* 1962
* 1963
* 1964
* 1965
* 1966
* 1967
* 1968
* 1969
* 1970
* 1971
* 1972
* 1973
* 1974
* 1975
* 1976
* 1977
* 1978
* 1979
* 1980

Overlijden


1811 nr 1
1811 nr 2
1811 nr 3
1811 nr 4
1811 nr 5
1812 nr 1
1812 nr 2
1812 nr 3
1813
1814
1815 nr 1
1815 nr 2
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
* 1969
* 1970
* 1971
* 1972
* 1973
* 1974
* 1975
* 1976
* 1977
* 1978
* 1979
* 1980

Scholen


Zaken van Registratie


2113a 1759-1779 Linnen-, naai- en breischool: register van de aangenomen kinderen, met vermelding van leeftijd, ouders en ontslagdatum
2113 1777 Linnen-, naai- en breischool: reglement voor de matres van de kinder- of breischool

Gasthuizen

(religie)

Lidmaten


52a 1506 het Gilde Onze Lieve Vrouwe: register houdende namen en adressen (straat en woonplaats) van de leden van het gilde Onze Lieve Vrouwe van de qualen uit Middelburg en overige plaatsen op Walcheren

Register van personen


21 1584-1599 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
28* 1604 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: register van personen, die voor andere rekening dan die van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen, voornamelijk soldaten, matrozen en burgerpersonen
22 1659-1677 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
29* 1689-1747 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: register van personen, die voor andere rekening dan die van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen, voornamelijk soldaten, matrozen en burgerpersonen
23 1699-1715 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
24 1715-1747 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
25 1748-1788 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
26 1789-1812 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen
27* 1797-1812 Gast- en Ziekenhuis Godshuizen Middelburg: lootjesboeken (register van personen, die voor rekening van het gesticht ter verpleging zijn opgenomen (vreemdelingen, arme ingezetenen))
550 1814-1816, 1824-1837 Godshuizen Middelburg: stamboek (register van naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis) nrs 2321-2811
549 1814-1833 Godshuizen Middelburg: stamboek (register van naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis) nrs 1-2334
551* 1842 Godshuizen Middelburg: staat van personen die op rekening van het rooms-katholiek armbestuur in het Gesticht no. 1 of 2 werden verpleegd met vermelding van datum binnenkomst, vertrek of overlijden, nrs 1-7
552 1847-1852 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 2130-4094
553 1852 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 4095-4181
554 1853-1858 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 1-1360
559* 1853-1928 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van de verpleegden in het Gasthuis
555 1859-1866 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 1361-2976
560* 1861 Godshuizen Middelburg: lijst van personen, geplaatst in het Gasthuis, die voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur verpleegd worden nadat ze eerst enige tijd voor eigen of particuliere rekening verpleegd werden
556 1867-1874 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 2977-4531
557 1875-1888 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 4532-6035
558 1889-1909 Godshuizen Middelburg: naamlijsten van personen verpleegd in het Gasthuis: nrs 6036-10608
561 1914-1915 Godshuizen Middelburg: Belgische militairen, register houdende opgave van Belgische militairen met vermelding van naam, woonplaats, leeftijd, datum binnenkomst en vertrek, regiment en onderdeel, rang, identiteitsnummer en plaats van bestemming
562* 1922-1957 Godshuizen Middelburg: vaccinatieregister, register van personen ingeënt tegen de pokken
563* 1939, 1944 Godshuizen Middelburg: staten van ingekomen, vertrokken of overleden patiënten
564* 1942-1943 Godshuizen Middelburg: register van de behandelde militairen en burgers op de röntgen-afdeling