162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Lisse


Bevolkingsregister


674* 1858 akte waarbij de burgemeester van Lisse verklaart dat in de bevolkingsregisters is aangetekend dat Maria Zeestraten tijdelijk naar Warmond vertrokken is

Gaarder


Huwelijk


1.I 1696-1701
1.II 1702-1707
1.III 1708-1712
1.IV 1713-1716 met alfabetische index op persoonsnaam
2.I 1716-1720
2.II 1721-1723
2.III 1724-1726
2.IV 1727-1728 met alfabetische index op persoonsnaam
3.I 1729-1731
3.II 1732-1736
3.III 1737-1740
3.IV 1741-1746
3.V 1747-1750 met alfabetische index op persoonsnaam
4.I 1751-1757
4.II 1758-1765
4.III 1766-1772
4.IV 1773-1778 met alfabetische index op persoonsnaam
5.I 1779-1783
5.II 1784-1790
5.III 1791-1799
5.IV 1800-1811

Overlijden


1.I 1696-1701
1.II 1702-1707
1.III 1708-1712
1.IV 1713-1716 met alfabetische index op persoonsnaam
2.I 1716-1720
2.II 1721-1723
2.III 1724-1726
2.IV 1727-1728 met alfabetische index op persoonsnaam
3.I 1729-1731
3.II 1732-1736
3.III 1737-1740
3.IV 1741-1746
3.V 1747-1750 met alfabetische index op persoonsnaam
4.I 1751-1757
4.II 1758-1765
4.III 1766-1772
4.IV 1773-1778 met alfabetische index op persoonsnaam
5.I 1779-1783
5.II 1784-1790
5.III 1791-1799
5.IV 1800-1811

Gequalificeerde


Overlijden


21 1806 lijst van overledenen
20 1806-1811 overlijdensregister
22 1807 lijst van overlijdensaangiften

Gerecht


Huwelijk


13.I 1662-1679 huwelijksafkondigingen, tevens vermelding van huwelijkssluiting
14.I 1670-1691 huwelijksafkondigingen, tevens vermelding van huwelijkssluiting
13.II 1680-1690 huwelijksafkondigingen, tevens vermelding van huwelijkssluiting
12A 1687-1699 ondertrouw en trouw
15.I 1689-1713 huwelijksafkondigingen
14.II 1692-1697 huwelijksafkondigingen, tevens vermelding van huwelijkssluiting
11 1695, 1710-1716
14.III 1698-1704 huwelijksafkondigingen, tevens vermelding van huwelijkssluiting
9.I 1700-1719 met alfabetische index op voornaam
15.II 1714-1720 huwelijksafkondigingen
9.II 1720-1729 met alfabetische index op voornaam
15.III 1721-1725 huwelijksafkondigingen
16.I 1726-1729 huwelijksafkondigingen
16.II 1730-1733 huwelijksafkondigingen
9.III 1730-1739 met alfabetische index op voornaam
16.III 1734-1739 huwelijksafkondigingen
16.IV 1740-1747 huwelijksafkondigingen
9.IV 1740-1763 met alfabetische index op voornaam
17.I 1747-1758 huwelijksafkondigingen
17.II 1759-1767 huwelijksafkondigingen
10.I 1764-1780
17.III 1768-1775 huwelijksafkondigingen
18.I 1776-1784 huwelijksafkondigingen
10.II 1781-1794
18.II 1785-1794 huwelijksafkondigingen
10.III 1795-1799
18.III 1795-1811 huwelijksafkondigingen
10.IV 1800-1808
19 1806-1811 huwelijksaangiften
12 1808-1811 met bijlagen

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Diaconierekeningen


2.III 1663-1706 kerkeraadshandelingen, diaconierekeningen

Dopen / Geboorte


1 1620-1633
2.II 1638-1642, 1663-1707
2.I 1638-1707
3.I 1707-1734
3.II 1735-1781
4.I 1781-1811

Trouwen


1 1620-1633
2.I 1638-1707
3.III 1707-1780
4.II 1781-1809

Kerkeraadshandelingen


2.III 1663-1706 kerkeraadshandelingen, diaconierekeningen

Begraven / Overlijden


5.I 1747-1755
5.II 1756-1765
5.III 1766-1776
6.I 1777-1782
6.II 1783-1790
6.III 1791-1799
7.I 1799-1809
7.II 1810-1819
7.III 1820-1833

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


8B.I 1687-1704
8B.II 1705-1734
8B.III 1735-1774
8B.IV 1775-1812

Trouwen


8A.I 1685-1774
8A.II 1775-1811

Begraven / Overlijden


8C 1687-1693, 1698-1811