161067 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 11-10-2020 om 12:41

Kudelstaart


Gaarder


Huwelijk


52* 1723, 1747-1755 impost op trouwen; 1747-1755 impost op begraven

Overlijden


52* 1723, 1747-1755 impost op trouwen; 1747-1755 impost op begraven

Gerecht


Huwelijk


50 1684-1784
51 1688-1809 bijlagen bij het trouwboek en van niet meer aanwezige huwelijksakten
49 1727-1809 akten van ondertrouw

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Attestaties


40* 1611-1613, 1660-1664, 1671, 1681-1691 dopen; 1611-1691 ondertrouw en trouw; 1611, 1630-1690 lidmaten en attestaties

Dopen / Geboorte


40* 1611-1613, 1660-1664, 1671, 1681-1691 dopen; 1611-1691 ondertrouw en trouw; 1611, 1630-1690 lidmaten en attestaties
41 1691-1811

Trouwen


42 1691-1811 ondertrouw en trouw

Kerkeraadshandelingen


43* 1643-1690 kerkeraadsboek

Lidmaten


40* 1611-1613, 1660-1664, 1671, 1681-1691 dopen; 1611-1691 ondertrouw en trouw; 1611, 1630-1690 lidmaten en attestaties

Begraven / Overlijden


44 1734-1735, 1776-178, 1799 lijst van ontvangen begrafenisrechten
45 1789-1803, 1809 begraafboek

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


46 1724-1812

Trouwen


47 1724-1811

Begraven / Overlijden


48 1718-1745, 1784-1793, 1797-1811