158908 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 07-12-2019 om 12:48

Krommenie


Bevolkingsregister


3 1811 alfabetische staat vanngezetenen,ncl. losse lijst van 21-jarige
4a 1829-1849 losse stukken behorende bij het register met akten van woonplaatsveranderingen betreffendengekomen personen
5 1829-1849 register met akten van woonplaatsveranderingen betreffende vertrokken personen
4 1829-1849 register met akten van woonplaatsveranderingen betreffendengekomen personen
6* 1850-1861 alfabetischendex
7 1850-1861 deel 1
8 1850-1861 deel 2
9 1850-1861 deel 3
10 1850-1861 deel 4
11 1850-1861 deel 5
12 1850-1861 deel 6
19* 1850-1861 lijst van tijdelijk verblijfhoudenden
13 1861-1879 deel 1: A-B
14 1861-1879 deel 2: C-H
15 1861-1879 deel 3: J-K
16 1861-1879 deel 4: L-0
17 1861-1879 deel 5: P-S
18 1861-1879 deel 6: T-Z
59* 1862-1869 register van alleenstaanden
20* 1879-1910 aAlfabetische index
21 1879-1910 deel 1: A-B
22 1879-1910 deel 2: C-H
23 1879-1910 deel 3: I-L
24 1879-1910 deel 4: L-0
25 1879-1910 deel 5: P-S
26 1879-1910 deel 6: T-Z
60* 1890-1911 register van alleenstaanden
50* 1900-1937 straat- en huisregister: Lijnlaan, Zonnelaan, Stationstraat, Pachterstraat, Snuiverstraat, Molkade, Heiligeweg
53* 1900-1937 straat- en huisregister: Noorder Hoofdstraat, Vermaningspad, Eikelaan, Lindelaan en Parklaan
55* 1900-1937 straat- en huisregister: Noorder Vaartdijk, Noorder Hoofdstraat, Vermaningspad, Parklaan, Eikelaan, Lindelaan, Oranjeplein, van Hogendorpstraat, Nassaukade, van Limburg Stirumstraat, Kruispad, Blok, Dr. Kuijperkade, Talmastraat, Groen van Prinstererstraat, Klaas Katerstraat, Patrimoniumstraat en Dr. Boekenoogenstraat
52* 1900-1937 straat- en huisregister: Oranjeplein, van Hogendorpstraat, Nassaukade, van Limburg Stirumstraat, Kruispad, Dr. Kuijperkade, Talmastraat, Klaas Katerstraat, Goen van Prinstererstraat, Patrimoniumstraat en Dr. Boekoogenstraat
49* 1900-1937 straat- en huisregister: Prins Hendrikstraat, Kerkepad, Padlaan, Spinderspad, Badhuislaan, Weverstraat, Zwaanstraat en Phoenixstraat
51* 1900-1937 straat- en huisregister: Taandijk en Krommeniedijk
58* 1900-1937 straat- en huisregister: Vlietsend, Zuider Hoofdstraat, Duinkerken, Weiver, Zuid Vaartdijk, Wilhelminastraat, H.D. Arinkplein, Emmastraat, Julianastraat, Prins Hendrikstraat, Kattepad, Padlaan en Spinderspad
56* 1900-1937 straat- en huisregister: Vlusch, Uitweg, Taandijk en Krommeniedijk
54* 1900-1937 straat- en huisregister: Weiver, Wilhelminastraat, Zuider Vaartdijk, H.D. Grinkplein, Emmastraat, Julianastraat en Kattepad
57* 1900-1937 straat- en huisregister: Weverstraat, Snuiverstraat, Molkade, Zonnelaan, Stationstraat, Pachterstraat, Badhuislaan, Lijnlaan, Mad, Heiligeweg, Miltairenweg, Busch en Westdijk
35* 1900-1945 alfabetische index
36* 1900-1945 alfabetische index inwonenden
46* 1900-1945 gezinskaarten deel 10: Ru-Sij
47* 1900-1945 gezinskaarten deel 11: T -Vo
48* 1900-1945 gezinskaarten deel 12: Vu-Z
37* 1900-1945 gezinskaarten deel 1: A-B
38* 1900-1945 gezinskaarten deel 2: Bo-Bu
39* 1900-1945 gezinskaarten deel 3: Bu-Er
40* 1900-1945 gezinskaarten deel 4: Gam-Hil
41* 1900-1945 gezinskaarten deel 5: Ho-Jur
42* 1900-1945 gezinskaarten deel 6: K-Kos
43* 1900-1945 gezinskaarten deel 7: Kr-Lu
44* 1900-1945 gezinskaarten deel 8: Ma-Nu
45* 1900-1945 gezinskaarten deel 9: O -Ro
27* 1910-1925 alfabetische indexen: deel 1
28* 1910-1925 alfabetische indexen: deel 2
29* 1910-1925 deel 1: A-B
30* 1910-1925 deel 2: C-H
31* 1910-1925 deel 3: I-K
32* 1910-1925 deel 4: L-0
33* 1910-1925 deel 5: P-S
34* 1910-1925 deel 6: T-Z
61* 1912-1920 register van alleenstaanden
62* 1921-1924 register van alleenstaanden
63* 1925-1937 alfabetisch register van alleenstaanden
70* 1936-1938 register van vertrokken personen
64* 1958-1961 register van ingekomen personen
65* 1958-1961 register van vertrokken personen
71* 1968, 1970-1972 verblijfregister voor vreemdelingen
69* registers met verwijzingsbriefjes (index van inwonenden
66* registers met verwijzingsbriefjes (index van inwonenden
67* registers met verwijzingsbriefjes (index van inwonenden
68* registers met verwijzingsbriefjes (index van inwonenden

Volkstelling


1 1829
1a* 1829 alfabetische index op het volkstellingsregister
2 1839
2a* 1839 alfabetische index op het volkstellingsregister