162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Hoorn


Bevolkingsregister


75 1821-1839 register van akten van verklaring van vestiging in de gemeente Hoorn
98* 1821-1848 register van akten van verklaring van vertrek uit de gemeente Hoorn
2 1850-1861 deel 1 (wijk 1, huisnummers 1-16; wijk 1 buiten, huisnummers 1-125)
11 1850-1861 deel 10 (wijk 5, huisnummers 203-381)
12 1850-1861 deel 11 (wijk 5, huisnummers 383-386, aanvullingen en huizen zonder huisnummers)
13 1850-1861 deel 12 (wijk 6, huisnummers 1-177)
14 1850-1861 deel 13 (wijk 6, huisnummers 177-30; wijk 6 buiten, huisnummers 1-40, aanvullingen en huizen zonder huisnummers
15 1850-1861 deel 14 (wijk 1, aanvullingen)
16 1850-1861 deel 15 (wijk 2, aanvullingen)
3 1850-1861 deel 2 (wijk 2, huisnummers 1-202)
4 1850-1861 deel 3 (wijk 2, huisnummers 203-424 en aanvullingen)
5 1850-1861 deel 4 (wijk 3, huisnummers 1-239)
6 1850-1861 deel 5 (wijk 3, huisnummers 239-474)
7 1850-1861 deel 6 (wijk 3, huisnummers 477-479, aanvullingen en huizen zonder huisnummers)
8 1850-1861 deel 7 (wijk 4, huisnummers 1-217)
9 1850-1861 deel 8 (wijk 4, huisnummers 218-294, aanvullingen en huizen zonder huisnummers)
10 1850-1861 deel 9 (wijk 5, huisnummers 1-202)
17 1850-1861 klapper per wijk op alle personen, voorkomend in deel 1 tot en met deel 16 (inv.nrs. 2-16 en 68)
68 1852-1862 registers van dienstboden in andere inwonenden (deel 16)
18 1860-1900 A, alsmede bewoners van instellingen (Zusters van Liefde in de Vincentiusschool, Protestants Weeshuis, R.K. Wees- en Armenhuis, Diaconiehuis en Vrouwenhofje)
19 1860-1900 B I (Ba-Bl)
20 1860-1900 B II (Bo-Bij)
36 1860-1900 bewoners van het Huis van Correctie, met klapper, 1869 nov.-1877 nov.
21 1860-1900 C, E, F
22 1860-1900 D
23 1860-1900 G
24 1860-1900 H
41 1860-1900 huisregister, lijst van straten in volgorde van de wijknummering met verwijzing naar de bevolkingsregisters
25 1860-1900 I, J, L
26 1860-1900 K I (Ka-Koe)
27 1860-1900 K II (Kok-Kij)
39 1860-1900 klappers op inv.nrs. 18-35 op gehuwde personen (op naam van de man), ca. 1865-1890
40 1860-1900 klappers op inv.nrs. 18-35 op gehuwde personen (op naam van de man), ca. 1890-1900
38 1860-1900 klappers op inv.nrs. 18-35 op inwonende personen met een andere naam dan de hoofdbewoner (behalve getrouwde vrouwen) en op weduwen, alfabetisch op naam van de overleden echtgenoot
28 1860-1900 M, N
37 1860-1900 mannelijke ingezetenen van 20-60 jaar, 1863
29 1860-1900 O, P
30 1860-1900 Q, R
31 1860-1900 S I (Sa-Si)
32 1860-1900 S II (Sj-Sij)
33 1860-1900 T, U, X, IJ, Z
34 1860-1900 V
35 1860-1900 W
69 1862-1870 registers van dienstboden in andere inwonenden
62 1863-1873 Militairen, garnizoen houdende in de gemeente Hoorn, alfabetisch per compagnie, respectievelijk de 5e, 2e, 3e, 4e en 1e met een nominatieve staat van officieren van het 1e Bataljon 7e Regiment Infanterie in garnizoen Hoorn
63 1865-1870 7e Regiment Infanterie, 1e Bataljon, respectievelijk 5e compagnie, gehuwden, 1e, 2e, 3e en 4e compagnie
70 1868-1879 registers van dienstboden in andere inwonenden
71 1870-1890 registers van dienstboden in andere inwonenden
72 1890-1900 registers van dienstboden in andere inwonenden
74 1897-1903 registers van dienstboden in andere inwonenden
64 1897-1921 bewoners van het Garnizoen
73 1900-1910 registers van dienstboden in andere inwonenden
42 1900-1921 A, alsmede bewoners van instellingen (Zusters van Liefde in de Vincentiusschool, Protestants Weeshuis, R.K. Wees- en Armenhuis, Diaconiehuis, Vrouwenhofje en Leger des Heils)
61 1900-1921 alfabetisch register van dienstboden en andere inwonenden, 1900-1920, alsmede gezinskaarten, alfabetisch op naam van de hoofdbewoners, 1918-1920
43 1900-1921 B I (Ba-Bl)
44 1900-1921 B II (Bo-Bij)
45 1900-1921 C, E, F
46 1900-1921 D
47 1900-1921 G
48 1900-1921 H
49 1900-1921 I, J, L
50 1900-1921 K I (Ka-Kn)
51 1900-1921 K II (Ko-Kw)
60 1900-1921 klapper op inwonende personen met een andere naam dan de hoofdbewoner
52 1900-1921 M, N
53 1900-1921 O, P, Q
54 1900-1921 R
55 1900-1921 S I (Sa-Si)
56 1900-1921 S II (Sl-Sij)
57 1900-1921 T, U, X, IJ, Z
58 1900-1921 V
59 1900-1921 W
76 1903 ingekomen personen
77 1904 ingekomen personen
99 1904 vertrokken personen
78 1905 ingekomen personen
100 1905 vertrokken personen
79 1906 ingekomen personen
101 1906 vertrokken personen
80 1907-1908 ingekomen personen
102 1907-1908 vertrokken personen
81 1909-1910 ingekomen personen
103 1909-1910 vertrokken personen
82 1911-1912 ingekomen personen
104 1911-1912 vertrokken personen
83 1913-1914 ingekomen personen
105 1913-1914 vertrokken personen
84 1915 ingekomen personen, met klapper
106 1915 vertrokken personen, met klapper
85 1916 ingekomen personen, met klapper
107 1916 vertrokken personen, met klapper
86 1917 ingekomen personen, met klapper
108 1917 vertrokken personen, met klapper
87 1918 ingekomen personen
109 1918 vertrokken personen
88 1919 ingekomen personen
110 1919 vertrokken personen
89 1920-1921 ingekomen personen
111 1920-1921 vertrokken personen
90* 1921-1922 ingekomen personen
112* 1921-1922 vertrokken personen
65* 1921-1939 gezinskaarten
66* 1921-1939 klapper op de namen van de vrouwen en de andere inwonende verwanten op de gezinskaarten
67* 1921-1939 register van inwonende personen, die niet op de gezinskaarten voorkomen
113* 1922-1923 vertrokken personen
91* 1922-1925 ingekomen personen
114* 1924-1925 vertrokken personen
115* 1925-1927 vertrokken personen
92* 1925-1928 ingekomen personen
116* 1927-1929 vertrokken personen
93* 1928-1930 ingekomen personen
117* 1929-1930 vertrokken personen
94* 1930-1932 ingekomen personen
118* 1930-1932 vertrokken personen
119* 1932-1934 vertrokken personen
95* 1932-1935 ingekomen personen
120* 1934-1936 vertrokken personen
96* 1935-1938 ingekomen personen
121* 1936-1939 vertrokken personen
97* 1938-1939 ingekomen personen

Plaatselijke overheid


Huwelijk


61 1605-1616 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
62 1617-1625 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
63 1626-1633 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
64 1633-1643 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
65 1643-1663 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
66 1662-1681 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
56 1674-1683 ondertrouwinschrijvingen
73 1681-1695 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
67 1681-1714 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
74 1695-1713 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
68 1714 -1740 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
75 1714-1740 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
57 1714-1742 ondertrouwinschrijvingen
58 1740-1764 ondertrouwinschrijvingen
76 1740-1781 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
69 1740-1781 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
78 1756-1795 journaal van ontvangsten door de koster van de Grote Kerk wegens huwelijkssluitingen aan huis
59 1764-1781 ondertrouwinschrijvingen
77 1782-1803 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
70 1782-1809 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
60 1782-1811 ondertrouwinschrijvingen
71 1792-1802 huwelijksafkondigingen en -sluitingen
72 1796, 1805-1806, 1808 huwelijksafkondigingen en -sluitingen

Overlijden


80 1638-1829 leggers van eigenaren van graven in de Grote Kerk; Middelkerk, op het koor en achter het koor
79 1638-1829 leggers van eigenaren van graven in de Grote Kerk; Noordzijde
81 1638-1829 leggers van eigenaren van graven in de Grote Kerk; Zuidzijde en kapelletje
82 1653-1688 begravenen in de Grote Kerk
97 1683-1812 begravenen in de Oosterkerk
83 1688-1759 begravenen in de Grote Kerk
87 1689-1692 begravenen in de Noorderkerk
91 1713, 1724-1724 leggers van eigenaren van graven in de Noorderkerk
93 1725-1829 register van eigendomsverandering van graven in de Noorderkerk
95 1729-1759 begravenen in de Noorderkerk en op het kerkhof
88 1729-1774 begravenen in de Noorderkerk
94 1729-1830 leggers van graven in de Noorderkerk (aparte hoofdstukken voor Noordzijde, Middelkerk, Zuidzijde en Koor)
92 1735-1828 leggers van eigenaren van graven in de Noorderkerk
85 1737-1782 begravenen in de Grote Kerk
98 1755-1790 begravenen in de Oosterkerk
84 1755-1816 begravenen in de Grote Kerk
96 1759-1830 begravenen in de Noorderkerk en op het kerkhof
89 1774-1812 begravenen in de Noorderkerk
86 1783-1830 begravenen in de Grote Kerk
90 1812-1830 begravenen in de Noorderkerk

Stedelijke overheid


Huwelijk


99 1582-1619
100 1619-1624, 1627, 1630-1640
101 1625-1631, 1634, 1640-1713
103 1695-1702 trouwen; 1698-1702 begraven
104 1703-1708
105 1709-1715
102 1713-1795
106 1716-1720
107 1721-1728
108 1739-1756
112 1753 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
113 1754 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
114 1755 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
115 1756 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
116 1757 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
109 1757-1776
117 1758 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
118 1759 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
119 1760 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
120 1761 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
121 1762 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
122 1763 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
123 1764 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
124 1765 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
125 1766 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
126 1767 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
127 1768 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
128 1769 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
129 1770 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
130 1771 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
131 1772 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
132 1773 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
133 1774 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
134 1775 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
135 1776 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
136 1777 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
110 1777-1797
137 1778 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
138 1779 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
139 1787 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
140 1788 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
141 1789 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
142 1790 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
143 1791 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
144 1792 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
145 1793 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
146 1794 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
147 1795 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
148 1797 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
149 1798 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
111 1798-1805
150 1799 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
151 1800 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
157 1800-1805 pro Deo
152 1801 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
153 1802 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
154 1803 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
155 1804 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
156 1805 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn

Overlijden


103 1695-1702 trouwen; 1698-1702 begraven
104 1703-1708
105 1709-1715
106 1716-1720
107 1721-1728
108 1739-1756
112 1753 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
113 1754 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
114 1755 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
115 1756 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
116 1757 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
109 1757-1776
117 1758 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
118 1759 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
119 1760 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
120 1761 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
121 1762 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
122 1763 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
123 1764 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
124 1765 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
125 1766 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
126 1767 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
127 1768 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
128 1769 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
129 1770 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
130 1771 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
131 1772 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
132 1773 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
133 1774 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
134 1775 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
135 1776 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
136 1777 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
110 1777-1797
137 1778 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
138 1779 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
139 1787 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
140 1788 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
141 1789 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
142 1790 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
143 1791 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
144 1792 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
145 1793 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
146 1794 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
147 1795 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
148 1797 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
149 1798 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
111 1798-1805
150 1799 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
151 1800 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
157 1800-1805 pro Deo
152 1801 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
153 1802 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
154 1803 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
155 1804 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
156 1805 mbt gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn
159 1806-1807
158 1806-1811 register van overledenen, met vermelding overlijdensdatum, leeftijd, adres, burgerlijke staat en het aantal nagelaten kinderen
160 1808-1809
161 1810-1811

Volkstelling


1 1830

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Attestaties


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Dopen / Geboorte


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Trouwen


38 1630-1747 Friese Doopsgezinde gemeente
43 1685-1744 Waterlandse Doopsgezinde gemeente
15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
45 1749-1795 Verenigde Waterlandse en Friese Doopsgezinde gemeente
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Lidmaten


39 1662-1694 Friese Doopsgezinde gemeente
41 1685-1747 Waterlandse Doopsgezinde gemeente: mannelijke lidmaten
42 1685-1747 Waterlandse Doopsgezinde gemeente: vrouwelijke lidmaten
40 1695-1747 Friese Doopsgezinde gemeente
15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
44 1747-1853 Verenigde Waterlandse en Friese Doopsgezinde gemeente
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
46 1792-1811 Verenigde Waterlandse en Friese Doopsgezinde gemeente

Evangelisch-Lutherse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


49 1664-1724
50 1724-1811
51 1763-1811
53 1801-1811

Trouwen


52 1792-1810

Lidmaten


47 1652-1767 chronologisch
48 1768-1830 chronologisch, met achterin een klapper op achternamen

Gereformeerde, later Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1579-1585
2 1585-1593
3 1593-1614
4 1614-1631
5 1631-1640
6 1640-1649
7 1649-1661
8 1661-1691
9 1691-1712
10 1712-1727
11 1727-1755
12 1755-1783
13 1784-1803
14 1804-1811

Lidmaten


15 1615-1666 chronologisch
22 1657-1684 verzoek om attestatie voor vertrek naar elders
16 1667-1734 chronologisch
23 1684-1705 verzoek om attestatie voor vertrek naar elders
17 1734-1818 chronologisch
19 1740-1803 alfabetisch op voornaam
20 1803-1827 alfabetisch op voornaam
18 1818-1850 chronologisch
21 1827-1862 alfabetisch op achternaam

Lutherse Gemeente, later Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente

(religie)

Lidmaten


54 1801-1830 alfabetisch op achternaam

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


25 1630-1667
24 1630-1684
26 1668-1745
27 1745-1811

Lidmaten


28 1654-1694, 1722-1862, 1730-1732

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


34 1626, 1632, 1652-1683 statie Sint Franciscus
37 1680-1708, 1718-1745 dopen; 1696-1708, 1718-1746 trouwen; 1697-1708, 1718-1746 overlijden; statie Het Witte Lam
35 1680-1721 statie Sint Franciscus
29 1683-1695 statie Sint Cyriacus aan het Nieuwe Noord
32 1692-1799 dopen; 1692-1744, 1768-1799 trouwen; 1694-1748, 1767-1776, 1799 overlijden; statie Sint Cyriacus in de Slijksteeg
30 1695-1782 dopen; 1695-1782 trouwen; 1695-1782 overlijden; statie Sint Cyriacus aan het Nieuwe Noord
36 1722-1811 statie Sint Franciscus
31 1782-1811 dopen; 1782-1811 trouwen; statie Sint Cyriacus aan het Nieuwe Noord
33 1800-1811 dopen; 1800-1810 trouwen; statie Sint Cyriacus in de Slijksteeg

Trouwen


37 1680-1708, 1718-1745 dopen; 1696-1708, 1718-1746 trouwen; 1697-1708, 1718-1746 overlijden; statie Het Witte Lam
35 1680-1721 statie Sint Franciscus
29 1683-1695 statie Sint Cyriacus aan het Nieuwe Noord
32 1692-1799 dopen; 1692-1744, 1768-1799 trouwen; 1694-1748, 1767-1776, 1799 overlijden; statie Sint Cyriacus in de Slijksteeg
30 1695-1782 dopen; 1695-1782 trouwen; 1695-1782 overlijden; statie Sint Cyriacus aan het Nieuwe Noord
36 1722-1811 statie Sint Franciscus
31 1782-1811 dopen; 1782-1811 trouwen; statie Sint Cyriacus aan het Nieuwe Noord
33 1800-1811 dopen; 1800-1810 trouwen; statie Sint Cyriacus in de Slijksteeg

Begraven / Overlijden


37 1680-1708, 1718-1745 dopen; 1696-1708, 1718-1746 trouwen; 1697-1708, 1718-1746 overlijden; statie Het Witte Lam
32 1692-1799 dopen; 1692-1744, 1768-1799 trouwen; 1694-1748, 1767-1776, 1799 overlijden; statie Sint Cyriacus in de Slijksteeg
30 1695-1782 dopen; 1695-1782 trouwen; 1695-1782 overlijden; statie Sint Cyriacus aan het Nieuwe Noord