162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Heemstede


Bevolkingsregister


1097* 1851-1860 deel 1
1098* 1851-1860 deel 2
1099* 1851-1860 deel 3
1100* 1851-1860 index op persoonsnamen
1101 1861-1890 A-Deu
1102 1861-1890 Deu-Hu
1107 1861-1890 dienstbodenregister
1103 1861-1890 Hu-Loe
1104 1861-1890 Loe-Pu
1105 1861-1890 Pu-T
1106 1861-1890 U-Z
1163* 1890-1908 gesticht voor lijders aan vallende ziekte Meer en Bosch
1108 1891-1900 A-F
1113 1891-1900 dienstbodenregister
1109 1891-1900 F-K
1110 1891-1900 K-N
1111 1891-1900 N-S
1112 1891-1900 S-Z
1168* 1900 woningkaarten, ingericht op wijk en wijknummer
1123* 1901-1912 alfabetisch kaartregister op inwonenden vermeld in bevolkingsregister 1901-1912 met andere familienaam dan het gezinshoofd: A-N
1124* 1901-1912 alfabetisch kaartregister op inwonenden vermeld in bevolkingsregister 1901-1912 met andere familienaam dan het gezinshoofd: O-Z
1114 1901-1912 deel 1 A-Bro
1115 1901-1912 deel 2 Bro-F
1116 1901-1912 deel 3 G-Jo
1117 1901-1912 deel 4 Jo-L
1118 1901-1912 deel 5 M-P
1119 1901-1912 deel 6 Q-Ste
1120 1901-1912 deel 7 Ste-Vo
1121 1901-1912 deel 8 Vo-Z
1122 1901-1912 dienstbodenregister
1164* 1908-1921 gesticht voor lijders aan vallende ziekte Meer en Bosch, met achterin inschrijvingen van buitenlanders 1911-1917
1154* 1912-1939 dienstbodenkaarten: A-Bri
1155* 1912-1939 dienstbodenkaarten: Bro-Fe
1156* 1912-1939 dienstbodenkaarten: Fi-Hog
1157* 1912-1939 dienstbodenkaarten: Hoh-Ko
1158* 1912-1939 dienstbodenkaarten: Kr-Mo
1159* 1912-1939 dienstbodenkaarten: Mu-Ron
1160* 1912-1939 dienstbodenkaarten: Roo-Stot
1161* 1912-1939 dienstbodenkaarten: Stou-Wa
1162* 1912-1939 dienstbodenkaarten: We-Z
1125* 1912-1939 gezinskaarten: A-Bax
1126* 1912-1939 gezinskaarten: Bay-Boen
1127* 1912-1939 gezinskaarten: Boer-Broerse
1128* 1912-1939 gezinskaarten: Broersm-Culp
1129* 1912-1939 gezinskaarten: Cup-Du
1130* 1912-1939 gezinskaarten: Dij-Fres
1131* 1912-1939 gezinskaarten: Freu-Groos
1132* 1912-1939 gezinskaarten: Groot-Hen
1133* 1912-1939 gezinskaarten: Her-Hot
1134* 1912-1939 gezinskaarten: Hou-Kal
1135* 1912-1939 gezinskaarten: Kam-Kok
1136* 1912-1939 gezinskaarten: Kol-Kwak
1137* 1912-1939 gezinskaarten: Kwas-Lous
1138* 1912-1939 gezinskaarten: Lout-Min
1139* 1912-1939 gezinskaarten: Mir-Olf
1140* 1912-1939 gezinskaarten: Oli-Poo
1141* 1912-1939 gezinskaarten: Pop-Rol
1142* 1912-1939 gezinskaarten: Rom-Schnei
1143* 1912-1939 gezinskaarten: Schnel-Smits
1144* 1912-1939 gezinskaarten: Smitt-Taco
1145* 1912-1939 gezinskaarten: Tade-Velsen
1146* 1912-1939 gezinskaarten: Velt-Vries
1147* 1912-1939 gezinskaarten: Vries-Wilb
1148* 1912-1939 gezinskaarten: Wild-Z
1149* 1912-1939 verwijskaarten naar gezinskaarten: A-D
1150* 1912-1939 verwijskaarten naar gezinskaarten: E-Kl
1151* 1912-1939 verwijskaarten naar gezinskaarten: Kn-Pl
1152* 1912-1939 verwijskaarten naar gezinskaarten: Po-T
1153* 1912-1939 verwijskaarten naar gezinskaarten: U-Z
1165* 1917-1919 verblijfregisters: deel I - alle nationaliteiten behalve Belgen en Duitsers
1166* 1917-1919 verblijfregisters: deel II - Duitsers
1167* 1917-1919 verblijfregisters: deel III - Belgen
1169* 1918-1939 woningkaarten: Achterweg - Heerenweg 133
1170* 1918-1939 woningkaarten: Heerenweg 135 - Pijlslaan
1171* 1918-1939 woningkaarten: Raadhuisplein - Zwijgerlaan; en afgebroken panden

Gaarder


Huwelijk


32* 1718-1747 impost op het trouwen, ontvangst; 1718-1749 impost op het begraven, ontvangst: Berkenrode
33* 1720, 1775, 1791, 1798 impost op het trouwen, ontvangst; 1723-1726, 1741, 1744, 1775 impost op het begraven, ontvangst: Berkenrode
23 1733, 1739-1740 impost op het trouwen
19 1762-1770 impost op trouwen en begraven
20 1778-1792 impost op trouwen en begraven
21 1793-1804 impost op trouwen en begraven
22 1805 impost op het begraven; 1806-1811 overlijden successie

Overlijden


32* 1718-1747 impost op het trouwen, ontvangst; 1718-1749 impost op het begraven, ontvangst: Berkenrode
33* 1720, 1775, 1791, 1798 impost op het trouwen, ontvangst; 1723-1726, 1741, 1744, 1775 impost op het begraven, ontvangst: Berkenrode
19 1762-1770 impost op trouwen en begraven
20 1778-1792 impost op trouwen en begraven
21 1793-1804 impost op trouwen en begraven
22 1805 impost op het begraven; 1806-1811 overlijden successie

Gequalificeerde


Overlijden


24 1806-1811 overlijden successie

Gerecht


Huwelijk


14 1587, 1641, 1643, 1700-1802 (bijlagen); 1803-1810 (bijlagen)
7 1638-1644
31* 1650-1776 ondertrouw en trouw (bijlagen) Berkenrode
8 1659-1677
9 1686-1703
30 1691-1810 ondertrouw en trouw (met hiaten) Berkenrode
10 1747-1771
29 1756-1810 ondertrouw en trouw Berkenrode
11 1771-1791
12 1791-1805
13 1805-1811

Overlijden


15 1694-1724
16 1724-1747
17 1748-1789
18 1790-1811

Oud Rechterlijk Archief


Weesboeken


627 1672-1691
628 1691-1701
629 1701-1720
630* 1721-1734
631 1734-1748
632* 1749-1774
633 1774-1811

Particulier


Adresboeken


1929 adresboeken Heemstede, Bennebroek
1930 adresboeken Heemstede, Bennebroek
1931 adresboeken Heemstede, Bennebroek
1932 adresboeken Heemstede, Bennebroek
1940 adresboeken Heemstede, Bennebroek
1942 adresboeken Heemstede, Bennebroek
1948 adresboeken Heemstede, Bennebroek
1951 adresboeken Heemstede, Bennebroek
1957 adresboeken Heemstede, Bennebroek
1961 adresboeken Heemstede, Bennebroek
1963 adresboeken Heemstede, Bennebroek
1966 adresboeken Heemstede
1969 adresboeken Heemstede
1971 adresboeken Heemstede
1975 adresboeken Heemstede
1993 adresboeken Heemstede

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1622-1656 dopen; 1623-1663 ondertrouw en trouw
2 1688-1770
3 1771-1811

Trouwen


1 1622-1656 dopen; 1623-1663 ondertrouw en trouw
4 1663-1770 ondertrouw en trouw
5 1771-1811 ondertrouw en trouw

Lidmaten


6 1623-1883 lidmaten en attestaties

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


25 1694-1713 RK statie H. Bavo te Berkenrode: dopen, trouwen en overlijden
26 1714-1730 RK statie H. Bavo te Berkenrode: dopen, trouwen en overlijden
27 1731-1741 RK statie H. Bavo te Berkenrode: dopen, trouwen en overlijden
28 1742-1811 RK statie H. Bavo te Berkenrode: dopen en trouwen

Trouwen


25 1694-1713 RK statie H. Bavo te Berkenrode: dopen, trouwen en overlijden
26 1714-1730 RK statie H. Bavo te Berkenrode: dopen, trouwen en overlijden
27 1731-1741 RK statie H. Bavo te Berkenrode: dopen, trouwen en overlijden
28 1742-1811 RK statie H. Bavo te Berkenrode: dopen en trouwen

Begraven / Overlijden


25 1694-1713 RK statie H. Bavo te Berkenrode: dopen, trouwen en overlijden
26 1714-1730 RK statie H. Bavo te Berkenrode: dopen, trouwen en overlijden
27 1731-1741 RK statie H. Bavo te Berkenrode: dopen, trouwen en overlijden