162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Egmond binnen


Gaarder


Huwelijk


2 1751-1792 rekening en verantwoording van de secretaris van Egmond binnen als ontvanger van de gaardersbelastingen
2 1765-1798 rekening en verantwoording van de secretaris van Wimmenum als onvanger van gaardersbelasting

Overlijden


2 1751-1792 rekening en verantwoording van de secretaris van Egmond binnen als ontvanger van de gaardersbelastingen
2 1765-1798 rekening en verantwoording van de secretaris van Wimmenum als onvanger van gaardersbelasting
9 1765-1810 impost op begraven en register van overledenen: Wimmenum

Gerecht


Huwelijk


6 1684-1811 ondertrouw en trouw
8 1765-1807 bijlagen bij een niet aanwezig trouwboek: Wimmenum

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Attestaties


3 1664-1869 lidmaten- en attestatieboek

Dopen / Geboorte


1 1657-1707, 1721-1792 dopen; 1658-1699, 1721-1728, 1776, 1783-1792 trouw en ondertrouw; incl. uitreksels van doopinschrijvingen achterin
2 1792-1813 dopen 1792-1803 trouwen

Trouwen


1 1657-1707, 1721-1792 dopen; 1658-1699, 1721-1728, 1776, 1783-1792 trouw en ondertrouw; incl. uitreksels van doopinschrijvingen achterin
2 1792-1813 dopen 1792-1803 trouwen

Lidmaten


3 1664-1869 lidmaten- en attestatieboek

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Attestaties


2 1778-1818 handelingen van de kerkeraad; incl, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, lidmatenlijsten, attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, afhoringen van diaconierekeningen en lijst van diaconielanderijen
26 1803-1872 lidmaten en attestaties: Egmond binnen, Egmond aan den Hoef, Wimmenum, Rinnegom

Beroepingen


2 1778-1818 handelingen van de kerkeraad; incl, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, lidmatenlijsten, attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, afhoringen van diaconierekeningen en lijst van diaconielanderijen

Correspondentie


1* 1664-1778 handelingen van de kerkeraad, lidmaten en attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, koster, voorzanger en schoolmeester, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken
2 1778-1818 handelingen van de kerkeraad; incl, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, lidmatenlijsten, attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, afhoringen van diaconierekeningen en lijst van diaconielanderijen

Diaconale zaken


2 1778-1818 handelingen van de kerkeraad; incl, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, lidmatenlijsten, attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, afhoringen van diaconierekeningen en lijst van diaconielanderijen

Diaconierekeningen


2 1778-1818 handelingen van de kerkeraad; incl, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, lidmatenlijsten, attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, afhoringen van diaconierekeningen en lijst van diaconielanderijen

Diakens


1* 1664-1778 handelingen van de kerkeraad, lidmaten en attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, koster, voorzanger en schoolmeester, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken
2 1778-1818 handelingen van de kerkeraad; incl, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, lidmatenlijsten, attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, afhoringen van diaconierekeningen en lijst van diaconielanderijen

Kerkeraadshandelingen


2 1778-1818 handelingen van de kerkeraad; incl, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, lidmatenlijsten, attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, afhoringen van diaconierekeningen en lijst van diaconielanderijen

Lidmaten


1* 1664-1778 handelingen van de kerkeraad, lidmaten en attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, koster, voorzanger en schoolmeester, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken
2 1778-1818 handelingen van de kerkeraad; incl, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, lidmatenlijsten, attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, afhoringen van diaconierekeningen en lijst van diaconielanderijen
26 1803-1872 lidmaten en attestaties: Egmond binnen, Egmond aan den Hoef, Wimmenum, Rinnegom

Ouderlingen


1* 1664-1778 handelingen van de kerkeraad, lidmaten en attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, koster, voorzanger en schoolmeester, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken
2 1778-1818 handelingen van de kerkeraad; incl, afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, lidmatenlijsten, attestaties, verkiezingen van ouderlingen en diakens, beroeping van predikanten, afhoringen van diaconierekeningen en lijst van diaconielanderijen

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


4 1784-1811 St. Adelbertus
23 1784-1979 St. Adelbertus

Trouwen


28 1784-1982 trouwen; 1784-1860 overlijden: St. Adelbertus

Begraven / Overlijden


28 1784-1982 trouwen; 1784-1860 overlijden: St. Adelbertus