161754 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 07-4-2020 om 18:56

Delft


Bevolkingsregister


00003 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen A-C
00004 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen D-G
00005 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen H-K
00006 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen L-P
00007 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen Q-T
00008 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen U-Z
00018 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1
00019 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 2, huisnummers 310-610
00020 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3
00021 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4, deel 1, huisnummers 1-249
00022 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5
00023 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6
00024 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7
00025 1849-1851 staatsblad en Provinciaal Blad van Zuid-Holland met verordeningen over aanleg en inrichting van het bevolkingsregister
00026 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 1, huisnummers 1-287
00027 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 2, huisnummers 287-510
00028 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 1, huisnummers 9-347
00029 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 2, huisnummers 348-610
00030 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 1, huisnummers 2-241
00031 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 2, huisnummers 243-451
00032 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 1, huisnummers 1-260
00033 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 2, huisnummers 262-497
00034 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 1, huisnummers 1-308
00035 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 2, huisnummers 309-513
00036 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 1, huisnummers 2-336a
00037 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 2, huisnummers 342-651
00038 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 1, huisnummers 1-288
00039 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 2, huisnummers 288a-421
00541 1851-1852 woonplaatsverandering
06019 1855-1907 namen van personen waaraan een paspoort is verstrekt
00050 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 1, huisnummers 1-278
00051 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 2, huisnummers 279-510
00052 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 3, supplement huisnummers 1-510
00053 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 1, huisnummers 1-331
00054 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 2, huisnummers 332-610a
00055 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 1, huisnummers 1-220
00056 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 2, huisnummers 221-451
00057 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 1, huisnummers 1-237
00058 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 2, huisnummers 240-297
00059 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 1, huisnummers 2-335
00060 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 2, huisnummers 343-543
00061 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 3, supplement (fo 678-703)
00062 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 1, huisnummers 1-228
00063 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 2, huisnummers 229-468f
00064 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 3, huisnummers 472-655
00065 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 1, huisnummers 1-231
00066 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 2, huisnummers 232-337j
00067 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 3, supplement huisnummers 1-337j
00073 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 1
00074 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 2
00075 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 3
00076 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 4
00077 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 1
00078 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 2
00079 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 3
00080 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 4
00081 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 5, supplement
00082 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 1-I
00083 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 1-II
00084 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 2-I
00085 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 2-II
00086 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 3-I
00087 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 3-II
00088 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 4-I
00089 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 4-II
00090 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 5
00091 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 1
00092 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 2
00093 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 3
00094 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 4
00095 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 1
00096 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 2
00097 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 3, met index
00098 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 1
00099 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 2
00100 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 3
00101 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 4
00102 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 1
00103 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 2
00104 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 3
00105 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 4
00106 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 8 deel 1
00107 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 8 deel 2
00108 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 8 deel 3
00158 1887-1905 registers I van in garnizoen liggende militairen
00160 1887-1920 naamindex op de Registers I, II en het 'Hulpbevolkingsregister' van in garnizoen liggende militairen (inv.nrs 158-159 en 491)
00209 1892-1909 alfabetische registers van ingezeten alleenstaanden, A - K
00210 1892-1909 alfabetische registers van ingezeten alleenstaanden, L - Z
00211 1892-1909 alfabetische registers van ingezeten alleenstaanden, supplement A - Z
00187 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, A
00188 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, B-I, folio 1-293
00189 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, B-II, folio 294-525
00190 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, C - D
00191 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, E - F
00192 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, G
00194 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, H-II, folio 302-341
00195 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, I - J
00196 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, K-I, folio 1-309
00197 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, K-II, folio 310-350
00198 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, L
00199 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, M
00200 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, N - O
00201 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, P - Q
00202 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, R
00203 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, S-I, folio 1-342
00205 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, T - U
00206 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, V
00159 1895-1920 registers II van in garnizoen liggende militairen

Gequalificeerde


Geboorte


174 1811 register van geboorteakten

Huwelijk


175 1811 register van huwelijksakten

Naamsaanneming


150bis 1811 register van naamsverandering

Overlijden


176 1811 register van overlijdensakten

Gerecht


Huwelijk


00117* 1575-1754

Volkstelling


00493* 1839 registers van ingezetenen bij de tweede tienjaarlijkse volkstelling op volgorde van huisnummer, wijken 1-2
00494 1839 registers van ingezetenen bij de tweede tienjaarlijkse volkstelling op volgorde van huisnummer, wijken 3-4
00495 1839 registers van ingezetenen bij de tweede tienjaarlijkse volkstelling op volgorde van huisnummer, wijken 5-7

Christo Sacrum genootschap

(religie)

Dopen / Geboorte


00103 1801-1811

Engelse Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


00101 1643-1723 doopboek; 1645-1668 lidmaten: kapel Prinsenhof/Gasthuiskerk Koornmarkt

Trouwen


00102 1646-1723 kapel Prinsenhof/Gasthuiskerk Koornmarkt

Lidmaten


00101 1643-1723 doopboek; 1645-1668 lidmaten: kapel Prinsenhof/Gasthuiskerk Koornmarkt

Evangelisch-Lutherse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


00104 1617-1758 Verwersdijk/Noordeinde
00105 1753-1774 Verwersdijk/Noordeinde
00106 1774-1812 Verwersdijk/Noordeinde

Begraven / Overlijden


00107 1673-1711 Verwersdijk/Noordeinde

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


00054 1616-1624 doopboeken Nieuwe Kerk
00007 1616-1624 doopboeken Oude Kerk
00018* 1616-1700 naamindex op de doopboeken van de Oude Kerk
00065* 1616-1700 naamindexen op de doopboeken van de Nieuwe Kerk
00055 1624-1636 doopboeken Nieuwe Kerk
00008 1624-1642 doopboeken Oude Kerk
00056 1636-1649 doopboeken Nieuwe Kerk
00009 1642-1658 doopboeken Oude Kerk
00057 1650-1660 doopboeken Nieuwe Kerk
00010 1658-1664 doopboeken Oude Kerk
00058 1661-1682 doopboeken Nieuwe Kerk
00011 1664-1684 doopboeken Oude Kerk
00092* 1667-1811 alfabetische index op het doopboek van de Gasthuiskerk
00091 1667-1811 doopboek; 1774-1786 registratie van lidmaten: Gasthuiskerk (Koornmarkt)
00091a 1667-1828 doopboek Gasthuiskerk (Koornmarkt)
00059 1683-1710 doopboeken Nieuwe Kerk
00012 1685-1703 doopboeken Oude Kerk
00019* 1701-1750 naamindex op de doopboeken van de Oude Kerk
00066* 1701-1750 naamindexen op de doopboeken van de Nieuwe Kerk
00013 1704-1734 doopboeken Oude Kerk
00060 1711-1742 doopboeken Nieuwe Kerk
00014 1735-1756 doopboeken Oude Kerk
00061 1743-1766 doopboeken Nieuwe Kerk
00017* 1751-1791 naamindex op de doopboeken van de Oude en Nieuwe Kerk
00067* 1751-1791 naamindexen op de doopboeken van de Nieuwe Kerk
00015 1757-1791 doopboeken Oude Kerk
00062 1767-1795 doopboeken Nieuwe Kerk
00016 1792-1811 doopboeken Oude Kerk
00063 1796-1810 doopboeken Nieuwe Kerk
00064 1811 doopboeken Nieuwe Kerk

Trouwen


00001 1587-1592 ondertrouwboeken Oude en Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00002 1593-1599 ondertrouwboeken Oude en Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00003 1600-1604 ondertrouwboeken Oude en Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00004 1604-1609 ondertrouwboeken Oude en Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00005 1609-1621 ondertrouwboeken Oude en Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00006 1621-1626 ondertrouwboeken Oude en Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00068 1626-1632 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00020 1626-1632 ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum
00069 1632-1638 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00021 1632-1638 ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum
00070 1639-1645 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00071 1646-1649 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00072 1657-1660 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00022 1657-1660 ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum
00073 1665-1668 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00023 1665-1668 ondertrouwboeken Oude Kerk
00074 1674-1677 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00075 1677-1682 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00076 1682-1687 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00077 1687-1692 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00023a* 1691-1692 ondertrouwboeken Oude Kerk
00078 1693-1698 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00079 1699-1705 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00080 1705-1711 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00024 1705-1711 ondertrouwboeken Oude Kerk
00081 1711-1717 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00025 1711-1717 ondertrouwboeken Oude Kerk
00081a* 1717-1723 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00026 1724-1731 ondertrouwboeken Oude Kerk
00082 1724-1740 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00093 1729-1797 trouwen; 1575-1832 naamlijst van predikanten; 1771-1775 overledenen begraven op beide begraafplaatsen: Gasthuiskerk (Koornmarkt)
00083 1732-1740 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00027 1732-1740 ondertrouwboeken Oude Kerk
00084 1741-1750 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00028 1741-1750 ondertrouwboeken Oude Kerk
00085 1751-1760 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00086 1761-1771 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00029 1761-1771 ondertrouwboeken Oude Kerk
00030 1772-1781 ondertrouwboeken Oude Kerk
00087 1782-1791 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00031 1782-1791 ondertrouwboeken Oude Kerk
00088 1792-1801 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00032 1792-1801 ondertrouwboeken Oude Kerk
00089 1802-1811 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk

Lidmaten


00091 1667-1811 doopboek; 1774-1786 registratie van lidmaten: Gasthuiskerk (Koornmarkt)

Lijst van predikanten


00093 1729-1797 trouwen; 1575-1832 naamlijst van predikanten; 1771-1775 overledenen begraven op beide begraafplaatsen: Gasthuiskerk (Koornmarkt)

Begraven / Overlijden


00035 1593-1602 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00036 1602-1613 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00037 1613-1628 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00038 1628-1644 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00039 1644-1656 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00040 1656-1666 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00041 1666-1671 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00042 1671-1676 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00043 1676-1681 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00044 1681-1689 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00045 1689-1699 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00046 1699-1710 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00047 1710-1722 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00048 1723-1734 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00093 1729-1797 trouwen; 1575-1832 naamlijst van predikanten; 1771-1775 overledenen begraven op beide begraafplaatsen: Gasthuiskerk (Koornmarkt)
00049 1734-1747 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00050 1747-1763 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00051 1764-1784 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00052 1785-1800 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00094* 1790-1811 register van overledenen Gasthuiskerk (Koornmarkt), met losse lijsten (chronologisch en alfabetisch) over 1783 en 1784
00053 1800-1806 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Trouwen


00001* 1573-1581 notulen van de kerkenraad Hervormde gemeente; 1582-1584 lijst van gehuwde personen; 1580-1597 lidmaten

Lidmaten


00001* 1573-1581 notulen van de kerkenraad Hervormde gemeente; 1582-1584 lijst van gehuwde personen; 1580-1597 lidmaten
00468* 1657-1710 namen van lidmaten die zijn ingekomen, vertrokken of die belijdenis hebben gedaan
00469* 1711-1816 namen van lidmaten die zijn ingekomen, vertrokken of die belijdenis hebben gedaan
00493* 1744-1782 namen van lidmaten die zijn ingekomen, vertrokken of die belijdenis hebben gedaan
00484* 1744-1786 namen van lidmaten die zijn ingekomen, vertrokken of die belijdenis hebben gedaan
00485* 1786-1823 namen van lidmaten die zijn ingekomen, vertrokken of die belijdenis hebben gedaan

Notulen van de Kerkeraad


00001* 1573-1581 notulen van de kerkenraad Hervormde gemeente; 1582-1584 lijst van gehuwde personen; 1580-1597 lidmaten

Oud-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


00109 1671-1736 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)
00110 1736-1782 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)

Trouwen


00109 1671-1736 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)
00110 1736-1782 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)

Begraven / Overlijden


00109 1671-1736 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)
00110 1736-1782 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


00108 1674-1809 Oude Delft

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Bekeerlingen


00014 1679-1705 bediening van het H. Oliesel, 1679-1705 trouwen; 1679-1705 bekeerlingen; 1679-1707 te lezen missen: Parochie St. Joseph

Dopen / Geboorte


324 1605-1680 dopen; 1605-1679 trouwen;'s-Gravenhage, kerk in de Oude Molstraat; bevat ook dopen in Arnhem, Brielle, Delft, Dirksland, Dordrecht, Eikenduinen, Goes, 's-Gravenzande, Herkingen, Honselerdijk, Leidschendam, Loosduinen, Maassluis, Marquette, Middelharnis, Middelburg, Monster, Naaldwijk, Noordwijk, Nootdorp, Ooltgensplaat, Oude Tonge, Poeldijk, Rijswijk, Scheveningen, Sommelsdijk, Stompwijk, Valkenburg, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Wateringen, Wilsveen, Woerden, Zierikzee en Zoetermeer
00116 1671-1811 doop-, trouw- en begraafboek Parochie van St. Maria en Ursula
00018* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00017* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00111 1709-1762 parochie St. Joseph (Oude Langendijk/Burgwal)
00033* 1730-1751 doopregisters, klad en duplicaten: Parochie St. Joseph
113* 1751-1791 alfabetische index op doopboeken Parochie St. Joseph (Oude Langendijk/Burgwal)
00112 1763-1811 parochie St. Joseph (Oude Langendijk/Burgwal)
00114 1796-1811 parochie St. Hippolytus (Brabantse Turfmarkt/Voorstraat)

Heilig Oliesel


00017* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00018* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00014 1679-1705 bediening van het H. Oliesel, 1679-1705 trouwen; 1679-1705 bekeerlingen; 1679-1707 te lezen missen: Parochie St. Joseph

Trouwen


324 1605-1680 dopen; 1605-1679 trouwen;'s-Gravenhage, kerk in de Oude Molstraat; bevat ook dopen in Arnhem, Brielle, Delft, Dirksland, Dordrecht, Eikenduinen, Goes, 's-Gravenzande, Herkingen, Honselerdijk, Leidschendam, Loosduinen, Maassluis, Marquette, Middelharnis, Middelburg, Monster, Naaldwijk, Noordwijk, Nootdorp, Ooltgensplaat, Oude Tonge, Poeldijk, Rijswijk, Scheveningen, Sommelsdijk, Stompwijk, Valkenburg, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Wateringen, Wilsveen, Woerden, Zierikzee en Zoetermeer
00116 1671-1811 doop-, trouw- en begraafboek Parochie van St. Maria en Ursula
00017* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00018* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00014 1679-1705 bediening van het H. Oliesel, 1679-1705 trouwen; 1679-1705 bekeerlingen; 1679-1707 te lezen missen: Parochie St. Joseph
00115 1796-1812 trouw- en overlijdensboek parochie St. Hippolytus (Brabantse Turfmarkt/Voorstraat)

Begraven / Overlijden


00116 1671-1811 doop-, trouw- en begraafboek Parochie van St. Maria en Ursula
00115 1796-1812 trouw- en overlijdensboek parochie St. Hippolytus (Brabantse Turfmarkt/Voorstraat)

Waals-Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


00095 1620-1811 kapel Prinsenhof
00096* 1792-1811 naamindex op het doopboek: kapel Prinsenhof

Trouwen


00097 1643-1668 kapel Prinsenhof
00098 1669-1682 kapel Prinsenhof
00099 1698-1744 kapel Prinsenhof
00100 1745-1811 kapel Prinsenhof