156596 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 18-10-2019 om 13:06

Delft


Bevolkingsregister


01282 1785 lijst van de weerbare manschappen onder Poortland, met aanschrijven van de Staten van Holland en West-Friesland
00003 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen A-C
00004 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen D-G
00005 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen H-K
00006 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen L-P
00007 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen Q-T
00008 1825-1829 alfabetisch registers van ingezetenen U-Z
00018 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1
00019 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 2, huisnummers 310-610
00020 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3
00021 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4, deel 1, huisnummers 1-249
00022 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5
00023 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6
00024 1846-1849 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7
00025 1849-1851 staatsblad en Provinciaal Blad van Zuid-Holland met verordeningen over aanleg en inrichting van het bevolkingsregister
00026 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 1, huisnummers 1-287
00027 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 2, huisnummers 287-510
00028 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 1, huisnummers 9-347
00029 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 2, huisnummers 348-610
00030 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 1, huisnummers 2-241
00031 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 2, huisnummers 243-451
00032 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 1, huisnummers 1-260
00033 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 2, huisnummers 262-497
00034 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 1, huisnummers 1-308
00035 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 2, huisnummers 309-513
00036 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 1, huisnummers 2-336a
00037 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 2, huisnummers 342-651
00038 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 1, huisnummers 1-288
00039 1850-1860 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 2, huisnummers 288a-421
00541 1851-1852 woonplaatsverandering
06019 1855-1907 namen van personen waaraan een paspoort is verstrekt
00980 1859-1880, 1884, 1901-1913 register van vreemdelingen
00050 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 1, huisnummers 1-278
00051 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 2, huisnummers 279-510
00052 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 3, supplement huisnummers 1-510
00053 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 1, huisnummers 1-331
00054 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 2, huisnummers 332-610a
00055 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 1, huisnummers 1-220
00056 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 2, huisnummers 221-451
00057 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 1, huisnummers 1-237
00058 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 2, huisnummers 240-297
00059 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 1, huisnummers 2-335
00060 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 2, huisnummers 343-543
00061 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 3, supplement (fo 678-703)
00062 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 1, huisnummers 1-228
00063 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 2, huisnummers 229-468f
00064 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 3, huisnummers 472-655
00065 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 1, huisnummers 1-231
00066 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 2, huisnummers 232-337j
00067 1861-1876 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 3, supplement huisnummers 1-337j
00073 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 1
00074 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 2
00075 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 3
00076 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 1 deel 4
00077 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 1
00078 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 2
00079 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 3
00080 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 4
00081 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 2 deel 5, supplement
00082 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 1-I
00083 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 1-II
00084 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 2-I
00085 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 2-II
00086 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 3-I
00087 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 3-II
00088 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 4-I
00089 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 4-II
00090 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 3 deel 5
00091 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 1
00092 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 2
00093 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 3
00094 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 4 deel 4
00095 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 1
00096 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 2
00097 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 5 deel 3, met index
00098 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 1
00099 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 2
00100 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 3
00101 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 6 deel 4
00102 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 1
00103 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 2
00104 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 3
00105 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 7 deel 4
00106 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 8 deel 1
00107 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 8 deel 2
00108 1876-1892 registers van ingezetenen gerangschikt op adres, wijk 8 deel 3
00158* 1887-1905 registers I van in garnizoen liggende militairen
00160* 1887-1920 naamindex op de Registers I, II en het 'Hulpbevolkingsregister' van in garnizoen liggende militairen (inv.nrs 158-159 en 491)
00217* 1892-1900 registers alfabetisch gerangschikt op straatnamen, met verwijzing naar de delen en folio's van de registers van ingezetenen op naam van de gezinshoofden (inv.nrs 187-214)
00214* 1892-1909 alfabetisch register van ingezeten personeel en verpleegden van diverse instellingen
00209* 1892-1909 alfabetische registers van ingezeten alleenstaanden, A - K
00210* 1892-1909 alfabetische registers van ingezeten alleenstaanden, L - Z
00211* 1892-1909 alfabetische registers van ingezeten alleenstaanden, supplement A - Z
00212* 1892-1909 alfabetische registers van ingezeten dienstboden, A - L
00213* 1892-1909 alfabetische registers van ingezeten dienstboden, M - Z
00187* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, A
00188* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, B-I, folio 1-293
00189* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, B-II, folio 294-525
00190* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, C - D
00191* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, E - F
00192* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, G
00193* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, H-I, folio 1-301
00194* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, H-II, folio 302-341
00195* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, I - J
00196* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, K-I, folio 1-309
00197* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, K-II, folio 310-350
00198* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, L
00199* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, M
00200* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, N - O
00201* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, P - Q
00202* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, R
00203* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, S-I, folio 1-342
00204* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, S-II, folio 343-390
00205* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, T - U
00206* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, V
00207* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, W
00208* 1892-1909 alfabetische registers van ingezetenen, Y-Z
00159* 1895-1920 registers II van in garnizoen liggende militairen
00408 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Aafjes-Bakker Schut
00409 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Bakker, de-Berghuijs
00410 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Bergman-Boevé
00411 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Boevink-Braggaar
00412 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Bragt, van-Burg, van der
00413 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Burgel, van-Das
00414 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Dasberg-Drogt
00415 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Drok-Engel
00416 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Engel, van den-Geerts
00417 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Geertsema-Groen
00418 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Groen, te-Harmsen
00419 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Harpen, van-Heijtink
00420 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Hezel, van-Hovius
00421 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Hovij-Jong, M.C. de
00422 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Jong, Neeltje de-Klasen
00423 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Klaui-Koomans
00424 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Koomen-Kuyken
00425 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Kuyl-Leusden, van
00426 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Leusen, van-Makkus
00427 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Male-Mierlo, van
00428 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Mierop-Nieuwenhoven
00429 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Nieuwenhuis-Ouwehand
00430 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Ouwel, van-Poppers
00431 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Pöppinghaus-Rieve
00432 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Riezebos-Rijn, Gerardus van
00433 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Rijn, Helena W. van-Schotsman
00434 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Schott-Smits, Frans Jozeph
00435 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Smits, G.M.-Stofberg
00436 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Stoffel-Timmer
00437 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Timmerman-Velzen, Johannes P.
00438 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Velzen, K. van-Visser, Martina
00439 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Visser, Martinus J.N.-Wandel
00440 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Wandelee-Wipfler
00441 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Wirtz-Zuijlen, van
00442 1909-1938 alleenstaandenkaarten: Zwaag, van der-Zijta
00296 1909-1938 gezinskaarten: Aafjes-Akker
00297 1909-1938 gezinskaarten: Akkeren-Apperloo
00298 1909-1938 gezinskaarten: Araten-Bakhuijzen
00299 1909-1938 gezinskaarten: Bakker-Bazuijn
00300 1909-1938 gezinskaarten: Beaart-Bemener
00301 1909-1938 gezinskaarten: Bemmel, van-Berg, Petr. van den
00302 1909-1938 gezinskaarten: Berg, Pieter van den Betzema
00303 1909-1938 gezinskaarten: Beukel, van den-Blitterswijk, van
00304 1909-1938 gezinskaarten: Bloem-Boer
00305 1909-1938 gezinskaarten: Boere, Boer, van de-Boogert, van den
00306 1909-1938 gezinskaarten: Bool-Bos, van den
00307 1909-1938 gezinskaarten: Bosch-Bouwer
00308 1909-1938 gezinskaarten: Bouwhuis-Breddels
00309 1909-1938 gezinskaarten: Bree, van-Broekhoven
00310 1909-1938 gezinskaarten: Broekhuisen-Bruil
00311 1909-1938 gezinskaarten: Bruin-Brijn, la
00312 1909-1938 gezinskaarten: Bubberman-Buuren, van
00313 1909-1938 gezinskaarten: Buurman-Choufour
00314 1909-1938 gezinskaarten: Christoffels-Cuijper, de
00315 1909-1938 gezinskaarten: Daal, van-Dekens
00316 1909-1938 gezinskaarten: Dekker-Dielwart
00317 1909-1938 gezinskaarten: Diemel-Doornbos
00321 1909-1938 gezinskaarten: Dijkstra-Elsen, den
00318 1909-1938 gezinskaarten: Doorne, van-Dronkelaar, van
00319 1909-1938 gezinskaarten: Droog-Duijser
00320 1909-1938 gezinskaarten: Duijts-Dijksman
00322 1909-1938 gezinskaarten: Elsenaar-Erven, van
00323 1909-1938 gezinskaarten: Es, van-Eijsfelt
00324 1909-1938 gezinskaarten: Faas-Fremouw
00325 1909-1938 gezinskaarten: Frens-Ganz
00326 1909-1938 gezinskaarten: Garde, van de-Gerard
00327 1909-1938 gezinskaarten: Gerbrands-Goedhart
00328 1909-1938 gezinskaarten: Goedheer-Govers
00329 1909-1938 gezinskaarten: Graaf, de-Groen, van
00330 1909-1938 gezinskaarten: Groeneboom-Gijzen
00331 1909-1938 gezinskaarten: Haaften, van-Hagendi
00332 1909-1938 gezinskaarten: Hagers-Harg, van der
00333 1909-1938 gezinskaarten: Haring-Heederik
00334 1909-1938 gezinskaarten: Heeft, van der-Hencky
00335 1909-1938 gezinskaarten: Henderikse-Heusinkveld
00336 1909-1938 gezinskaarten: Heuvel-Hilkhuijsen
00337 1909-1938 gezinskaarten: Hille-Hogervorst
00338 1909-1938 gezinskaarten: Hogerwaard-Hoolsema
00339 1909-1938 gezinskaarten: Hoop-Houwelingen
00340 1909-1938 gezinskaarten: Hoven-Hijweege
00341 1909-1938 gezinskaarten: Iburg-Jansen, J.
00342 1909-1938 gezinskaarten: Jansen, K.-Jong
00343 1909-1938 gezinskaarten: Jongbloed-Kampert
00344 1909-1938 gezinskaarten: Kamphuis-Keet
00345 1909-1938 gezinskaarten: Keizer-Kit
00346 1909-1938 gezinskaarten: Kitzen-Kloos
00347 1909-1938 gezinskaarten: Klooster-Koelmans
00348 1909-1938 gezinskaarten: Koene-Koning
00349 1909-1938 gezinskaarten: Koningen-Koppes
00350 1909-1938 gezinskaarten: Koppy-Kraaij
00351 1909-1938 gezinskaarten: Krabbendam-Kruk
00352 1909-1938 gezinskaarten: Krul-Kyff
00353 1909-1938 gezinskaarten: Laaken-Langbroek
00354 1909-1938 gezinskaarten: Lange-Leen
00355 1909-1938 gezinskaarten: Leenaars-Lemlijn
00356 1909-1938 gezinskaarten: Lemmen-Lindeman
00357 1909-1938 gezinskaarten: Linden, ter-Looze de
00358 1909-1938 gezinskaarten: Lopik, van-Lijster de
00359 1909-1938 gezinskaarten: Maagdelijn-Manni
00360 1909-1938 gezinskaarten: Manschot-Meenen
00361 1909-1938 gezinskaarten: Meer, van-Merts
00363 1909-1938 gezinskaarten: Meijgaard, van-Mooij, Alb. M.
00362 1909-1938 gezinskaarten: Merwe, van de-Meijers
00364 1909-1938 gezinskaarten: Mooij, Arie-Muns
00365 1909-1938 gezinskaarten: Munster-Nierop, van
00366 1909-1938 gezinskaarten: Niermans-Nooijen
00367 1909-1938 gezinskaarten: Noppen, van-Oostelaar
00368 1909-1938 gezinskaarten: Oosten-Osendorp
00369 1909-1938 gezinskaarten: Osephius-Pagalotti
00370 1909-1938 gezinskaarten: Pagee-Piepers
00371 1909-1938 gezinskaarten: Pierlot-Poll, van de
00372 1909-1938 gezinskaarten: Polling-Postuma
00373 1909-1938 gezinskaarten: Pot-Rapis
00374 1909-1938 gezinskaarten: Rapper, de-Reij, van
00375 1909-1938 gezinskaarten: Reychard-Robinson
00376 1909-1938 gezinskaarten: Robijn-Roode
00377 1909-1938 gezinskaarten: Roodenburg-Royer
00378 1909-1938 gezinskaarten: Roza-Rijt
00379 1909-1938 gezinskaarten: Saalberg-Scheepers
00380 1909-1938 gezinskaarten: Scheepmaker-Schinkelshoek
00381 1909-1938 gezinskaarten: Schip, van-Schout
00382 1909-1938 gezinskaarten: Schouwstra-Siemelink
00383 1909-1938 gezinskaarten: Siemens-Sluijtman
00384 1909-1938 gezinskaarten: Smak-Snepvangers
00385 1909-1938 gezinskaarten: Snoeck-Sprang, van
00386 1909-1938 gezinskaarten: Sprangers-Steenberger
00387 1909-1938 gezinskaarten: Steenbrugge, van-Stolk, van
00388 1909-1938 gezinskaarten: Stolle-Suir
00389 1909-1938 gezinskaarten: Sülzle-Tetteroo
00390 1909-1938 gezinskaarten: Teuchner-Ton
00391 1909-1938 gezinskaarten: Tongeren, van-Uijterwijk
00392 1909-1938 gezinskaarten: Vaalburg-Velde, van der
00393 1909-1938 gezinskaarten: Velden, ten-Velzen, van
00394 1909-1938 gezinskaarten: Ven, van de-Verheul
00395 1909-1938 gezinskaarten: Verheij-Verschoor
00396 1909-1938 gezinskaarten: Verschuren-Vis, van der
00397 1909-1938 gezinskaarten: Visbach-Vlimmeren, van
00398 1909-1938 gezinskaarten: Vlis, van der-Vos, de
00399 1909-1938 gezinskaarten: Voskamp-Vijverberg
00400 1909-1938 gezinskaarten: Waag, van der-Wateren, van de
00401 1909-1938 gezinskaarten: Waterkamp-Werff, van der
00402 1909-1938 gezinskaarten: Werken, van de-Wildt, van der
00403 1909-1938 gezinskaarten: Wilhelm-Wissink
00404 1909-1938 gezinskaarten: Wit, de-Woudt, van 't
00405 1909-1938 gezinskaarten: Woudwijk-IJzendoorn, van
00406 1909-1938 gezinskaarten: Zaal-Zomer
00407 1909-1938 gezinskaarten: Zomerdijk-Zijp, va
00613 aantekeningen betreffende de genealogie van de familie Van Beest
00611 aantekeningen betreffende de voorouders van Michiel Jansz. van Mierevelt en Stijntgen Pieters
00447* verwijskaarten (namen van personen met andere achternaam dan het gezinshoofd, ingeschreven op de gezinskaarten)
00448* verwijskaarten (namen van personen met andere achternaam dan het gezinshoofd, ingeschreven op de gezinskaarten)
00446* verwijskaarten (namen van personen met andere achternaam dan het gezinshoofd, ingeschreven op de gezinskaarten)
00450* verwijskaarten (namen van personen met andere achternaam dan het gezinshoofd, ingeschreven op de gezinskaarten)
00449* verwijskaarten (namen van personen met andere achternaam dan het gezinshoofd, ingeschreven op de gezinskaarten)
00451* verwijskaarten (namen van personen met andere achternaam dan het gezinshoofd, ingeschreven op de gezinskaarten)
00443* verwijskaarten (namen van personen met andere achternaam dan het gezinshoofd, ingeschreven op de gezinskaarten)
00444* verwijskaarten (namen van personen met andere achternaam dan het gezinshoofd, ingeschreven op de gezinskaarten)
00445* verwijskaarten (namen van personen met andere achternaam dan het gezinshoofd, ingeschreven op de gezinskaarten)
00186* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00024* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00016* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00011* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00007* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00017* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00003* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00019* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00021* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00020* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00010* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00005* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00001* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00008* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00002* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00009* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00014* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00015* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00008* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00018* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00013* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00006* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)
00004* wapenboeken (namen van bestuurders, die een wapen voeren)

Burgerlijke Stand


Geboorte


00174 1811 register van geboorten

Huwelijk


00175 1811 register van huwelijken

Overlijden


00176 1811 register van overlijdens

Gequalificeerde


Overlijden


00149 1806-1811 register van overledenen

Gerecht


Geboorte


00147 1792-1811 doopboek Gerecht met de namen van gedoopten van alle gezindten

Huwelijk


00117 1575-1754 trouwboek Gerecht
00123 1584-1596 ondertrouwboek Gerecht
00124 1618-1626 ondertrouwboek Gerecht
00125 1637-1645 ondertrouwboek Gerecht
00126 1646-1649 ondertrouwboek Gerecht
00127 1650-1656 ondertrouwboek Gerecht
00128 1657-1660 ondertrouwboek Gerecht
00129 1661-1664 ondertrouwboek Gerecht
00130 1665-1669 ondertrouwboek Gerecht
00131 1670-1674 ondertrouwboek Gerecht
00132 1675-1682 ondertrouwboek Gerecht
00122* 1678-1800 huwelijksproclamaties
00133 1682-1687 ondertrouwboek Gerecht
00134 1687-1692 ondertrouwboek Gerecht
00135 1693-1699 ondertrouwboek Gerecht
00136 1700-1706 ondertrouwboek Gerecht
00137 1707-1714 ondertrouwboek Gerecht
00138 1715-1723 ondertrouwboek Gerecht
00139 1724-1731 ondertrouwboek Gerecht
00140 1732-1740 ondertrouwboek Gerecht
00141 1741-1749 ondertrouwboek Gerecht
00118 1755-1811 trouwboek Gerecht
00146 1756-1794 trouwboek Gerecht van personen waarvan de een tot de Gereformeerde, de ander tot de Rooms-Katholieke godsdienst behoort
00142 1759-1767 ondertrouwboek Gerecht
00143 1777-1783 ondertrouwboek Gerecht
00119 1792-1811 trouwboek Gerecht
00144 1801-1807 ondertrouwboek Gerecht
00145 1807-1811 ondertrouwboek Gerecht

Keurboek


00001 1500-1806 keurboeken

Justitie


Dag- en nachtrapporten


01013 1823-1942 grootboekkaarten, waarschijnlijk van vergoeding van uitgaven gedaan door inwoners van Delft voor Belgische vluchtelingen
01012 1823-1942 kaarten met de vermelding van aankomst- en vertrekdata van Belgi­sche vluchtelingen gehuisvest bij inwoners van Delft

Oud Archief


Keurboek


00123 1246-1795 keurboeken
00072 1246-1795 keurboeken
00098 1246-1795 keurboeken
00124 1246-1795 keurboeken
00073 1246-1795 keurboeken
00099 1246-1795 keurboeken
00100 1246-1795 keurboeken
00002 1246-1795 keurboeken
00125 1246-1795 keurboeken
00074 1246-1795 keurboeken
00118 1246-1795 keurboeken
00067 1246-1795 keurboeken
00126 1246-1795 keurboeken
00075 1246-1795 keurboeken
00119 1246-1795 keurboeken
00068 1246-1795 keurboeken
00127 1246-1795 keurboeken
00076 1246-1795 keurboeken
00120 1246-1795 keurboeken
00069 1246-1795 keurboeken
0016.A_G 1246-1795 keurboeken
00077 1246-1795 keurboeken
00121 1246-1795 keurboeken
00070 1246-1795 keurboeken
00016.H_P 1246-1795 keurboeken
00096 1246-1795 keurboeken
00122 1246-1795 keurboeken
00071 1246-1795 keurboeken
00016.Q_Z 1246-1795 keurboeken
00097 1246-1795 keurboeken

Poorterboeken


00405 1681-1796 register van poorterinschrijvingen
00404* poorters

Register van personen


01763 1680 kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende

Stemregister


00047* 1803 stemregister

Troebelen


00056 1246-1795 troebelen

Oud Rechterlijk Archief


Criminele aangelegenheden


00046 1522-1811 crimineelboeck: deel 1
00047 1522-1811 crimineelboeck: deel 2
00048 1522-1811 crimineelboeck: deel 3
00049 1522-1811 crimineelboeck: deel 4
00050 1522-1811 crimineelboeck: deel 5
00051 1522-1811 crimineelboeck: deel 6
00052 1522-1811 crimineelboeck: deel 7
00053 1522-1811 crimineelboeck: deel 8
00048 1619-1653 crimineelboeck
00049 1653-1684 crimineelboeck
00050 1684-1726 crimineelboeck
00051 1726-1781 crimineelboeck
00052 1782-1805 crimineelboeck
00053 1806-1811 crimineelboeck

Lijkschouwingen


00099 1713-1728 lijkschouwingen
00099 1713-1728 lijkschouwingen
00100 1752-1782 lijkschouwingen
00100 1774-1782 lijkschouwingen
00101 1777-1779 lijkschouwingen
00101 1777-1779 lijkschouwingen
00102_A 1794-1800 lijkschouwingen
00102a 1794-1800 lijkschouwingen
00102b 1800-1807 lijkschouwingen
00102_B 1800-1807 lijkschouwingen
00102_C 1808-1811 lijkschouwingen
00102c 1808-1811 lijkschouwingen

Particulier


Adresboeken


1857 adresboeken Delft
1881 adresboeken Delft
1884 adresboeken Delft
1886 adresboeken Delft
1887 adresboeken Delft
1888 adresboeken Delft
1889 adresboeken Delft
1890 adresboeken Delft
1891 adresboeken Delft
1892 adresboeken Delft
1893 adresboeken Delft
1894 adresboeken Delft
1895 adresboeken Delft
1896 adresboeken Delft
1897 adresboeken Delft
1898 adresboeken Delft
1899 adresboeken Delft
1900 adresboeken Delft
1901 adresboeken Delft
1903 adresboeken Delft
1905 adresboeken Delft
1906 adresboeken Delft
1908 adresboeken Delft
1910 adresboeken Delft
1913 adresboeken Delft
1916 adresboeken Delft
1920 adresboeken Delft
1923 adresboeken Delft
1924 adresboeken Delft
1926 adresboeken Delft
1928 adresboeken Delft
1930 adresboeken Delft
1932 adresboeken Delft
1935 adresboeken Delft
1938 adresboeken Delft
1949 adresboeken Delft

Volkstelling


00493* 1839 registers van ingezetenen bij de tweede tienjaarlijkse volkstelling op volgorde van huisnummer, wijken 1-2
00494* 1839 registers van ingezetenen bij de tweede tienjaarlijkse volkstelling op volgorde van huisnummer, wijken 3-4
00495* 1839 registers van ingezetenen bij de tweede tienjaarlijkse volkstelling op volgorde van huisnummer, wijken 5-7

Christo Sacrum genootschap

(religie)

Dopen / Geboorte


00103 1801-1811 doopboek genootschap Christo Sacrum (Rietveld)

Engelse Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


00101 1643-1723 doopboek; 1645-1668 lidmaten: Engelse Kerk (kapel Prinsenhof/Gasthuiskerk Koornmarkt)

Trouwen


00102 1646-1723 trouwboek Engelse Kerk (kapel Prinsenhof/Gasthuiskerk Koornmarkt)

Lidmaten


00101 1643-1723 doopboek; 1645-1668 lidmaten: Engelse Kerk (kapel Prinsenhof/Gasthuiskerk Koornmarkt)

Evangelisch-Lutherse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


00104 1617-1758 doopboek Evangelisch-Lutherse Gemeente (Verwersdijk/Noordeinde)
00105 1753-1774 doopboek Evangelisch-Lutherse Gemeente (Verwersdijk/Noordeinde)
00106 1774-1812 doopboek Evangelisch-Lutherse Gemeente (Verwersdijk/Noordeinde)

Lidmaten


00127* namen van lidmaten die zijn ingekomen, vertrokken of die belijdenis hebben gedaan

Begraven / Overlijden


00107 1673-1711 begraafboek (Verwersdijk/Noordeinde)

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


00091 1667-1811 doopboek; 1774-1786 registratie van lidmaten: Gasthuiskerk (Koornmarkt)
00091a 1667-1828 doopboek Gasthuiskerk (Koornmarkt)

Trouwen


00093 1729-1797 trouwen; 1575-1832 naamlijst van predikanten; 1771-1775 overledenen begraven op beide begraafplaatsen: Gasthuiskerk (Koornmarkt)

Lidmaten


00091 1667-1811 doopboek; 1774-1786 registratie van lidmaten: Gasthuiskerk (Koornmarkt)

Lijst van predikanten


00093 1729-1797 trouwen; 1575-1832 naamlijst van predikanten; 1771-1775 overledenen begraven op beide begraafplaatsen: Gasthuiskerk (Koornmarkt)

Begraven / Overlijden


00093 1729-1797 trouwen; 1575-1832 naamlijst van predikanten; 1771-1775 overledenen begraven op beide begraafplaatsen: Gasthuiskerk (Koornmarkt)
00094* 1790-1811 register van overledenen Gasthuiskerk (Koornmarkt), met losse lijsten (chronologisch en alfabetisch) over 1783 en 1784

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


00054 1616-1624 doopboeken Nieuwe Kerk
00007 1616-1624 doopboeken Oude Kerk
00055 1624-1636 doopboeken Nieuwe Kerk
00008 1624-1642 doopboeken Oude Kerk
00056 1636-1649 doopboeken Nieuwe Kerk
00009 1642-1658 doopboeken Oude Kerk
00057 1650-1660 doopboeken Nieuwe Kerk
00010 1658-1664 doopboeken Oude Kerk
00058 1661-1682 doopboeken Nieuwe Kerk
00011 1664-1684 doopboeken Oude Kerk
00059 1683-1710 doopboeken Nieuwe Kerk
00012 1685-1703 doopboeken Oude Kerk
00013 1704-1734 doopboeken Oude Kerk
00060 1711-1742 doopboeken Nieuwe Kerk
00014 1735-1756 doopboeken Oude Kerk
00061 1743-1766 doopboeken Nieuwe Kerk
00015 1757-1791 doopboeken Oude Kerk
00062 1767-1795 doopboeken Nieuwe Kerk
00016 1792-1811 doopboeken Oude Kerk
00063 1796-1810 doopboeken Nieuwe Kerk
00064 1811 doopboeken Nieuwe Kerk

Trouwen


00001* 1573-1581 notulen van de kerkenraad Hervormde gemeente; 1582-1584 lijst van gehuwde personen; 1580-1597 lidmaten
00001 1587-1592 ondertrouwboeken, met vermelding van trouwdatum
00002 1593-1599 ondertrouwboeken, met vermelding van trouwdatum
00003 1600-1604 ondertrouwboeken, met vermelding van trouwdatum
00004 1604-1609 ondertrouwboeken, met vermelding van trouwdatum
00005 1609-1621 ondertrouwboeken, met vermelding van trouwdatum
00006 1621-1626 ondertrouwboeken, met vermelding van trouwdatum
00068 1626-1632 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00020 1626-1632 ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum
00069 1632-1638 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00021 1632-1638 ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum
00070 1639-1645 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00071 1646-1649 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00072 1657-1660 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum
00022 1657-1660 ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum
00073 1665-1668 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00023 1665-1668 ondertrouwboeken Oude Kerk
00074 1674-1677 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00075 1677-1682 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00076 1682-1687 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00077 1687-1692 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00023a 1691-1692 ondertrouwboeken Oude Kerk
00078 1693-1698 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00079 1699-1705 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00080 1705-1711 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00024 1705-1711 ondertrouwboeken Oude Kerk
00081 1711-1717 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00025 1711-1717 ondertrouwboeken Oude Kerk
00081a* 1717-1723 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00026 1724-1731 ondertrouwboeken Oude Kerk
00082 1724-1740 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00083 1732-1740 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00027 1732-1740 ondertrouwboeken Oude Kerk
00084 1741-1750 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00028 1741-1750 ondertrouwboeken Oude Kerk
00085 1751-1760 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00086 1761-1771 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00029 1761-1771 ondertrouwboeken Oude Kerk
00030 1772-1781 ondertrouwboeken Oude Kerk
00087 1782-1791 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00031 1782-1791 ondertrouwboeken Oude Kerk
00088 1792-1801 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk
00032 1792-1801 ondertrouwboeken Oude Kerk
00089 1802-1811 ondertrouwboeken Nieuwe Kerk

Lidmaten


00001* 1573-1581 notulen van de kerkenraad Hervormde gemeente; 1582-1584 lijst van gehuwde personen; 1580-1597 lidmaten
00469* namen van lidmaten die zijn ingekomen, vertrokken of die belijdenis hebben gedaan
00493* namen van lidmaten die zijn ingekomen, vertrokken of die belijdenis hebben gedaan
00485* namen van lidmaten die zijn ingekomen, vertrokken of die belijdenis hebben gedaan
00484* namen van lidmaten die zijn ingekomen, vertrokken of die belijdenis hebben gedaan
00468* namen van lidmaten die zijn ingekomen, vertrokken of die belijdenis hebben gedaan

Notulen van de Kerkeraad


00001* 1573-1581 notulen van de kerkenraad Hervormde gemeente; 1582-1584 lijst van gehuwde personen; 1580-1597 lidmaten

Begraven / Overlijden


00035 1593-1602 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00036 1602-1613 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00037 1613-1628 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00038 1628-1644 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00039 1644-1656 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00040 1656-1666 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00041 1666-1671 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00042 1671-1676 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00043 1676-1681 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00044 1681-1689 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00045 1689-1699 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00046 1699-1710 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00047 1710-1722 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00048 1723-1734 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00049 1734-1747 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00050 1747-1763 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00051 1764-1784 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00052 1785-1800 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk
00053 1800-1806 begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


00108 1674-1809 doopboek Remonstrante gemeente (Oude Delft)

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Bekeerlingen


00014 1679-1705 bediening van het H. Oliesel, 1679-1705 trouwen; 1679-1705 bekeerlingen; 1679-1707 te lezen missen: Parochie St. Joseph

Dopen / Geboorte


324 1605-1680 dopen; 1605-1679 trouwen;'s-Gravenhage, kerk in de Oude Molstraat; bevat ook dopen in Arnhem, Brielle, Delft, Dirksland, Dordrecht, Eikenduinen, Goes, 's-Gravenzande, Herkingen, Honselerdijk, Leidschendam, Loosduinen, Maassluis, Marquette, Middelharnis, Middelburg, Monster, Naaldwijk, Noordwijk, Nootdorp, Ooltgensplaat, Oude Tonge, Poeldijk, Rijswijk, Scheveningen, Sommelsdijk, Stompwijk, Valkenburg, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Wateringen, Wilsveen, Woerden, Zierikzee en Zoetermeer
00109 1671-1736 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)
00116 1671-1811 doop-, trouw- en begraafboek Parochie van St. Maria en Ursula
00017* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00018* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00111 1709-1762 doopboek parochie St. Joseph (Oude Langendijk/Burgwal)
00032* 1711-1728 doopregisters, klad en duplicaten, met lijsten van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00033* 1730-1751 doopregisters, klad en duplicaten: Parochie St. Joseph
00110 1736-1782 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)
00112 1763-1811 doopboek parochie St. Joseph (Oude Langendijk/Burgwal)
00114 1796-1811 doopboek parochie St. Hippolytus (Brabantse Turfmarkt/Voorstraat)

Heilig Oliesel


00017* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00018* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00014 1679-1705 bediening van het H. Oliesel, 1679-1705 trouwen; 1679-1705 bekeerlingen; 1679-1707 te lezen missen: Parochie St. Joseph
00032* 1711-1728 doopregisters, klad en duplicaten, met lijsten van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph

Trouwen


324 1605-1680 dopen; 1605-1679 trouwen;'s-Gravenhage, kerk in de Oude Molstraat; bevat ook dopen in Arnhem, Brielle, Delft, Dirksland, Dordrecht, Eikenduinen, Goes, 's-Gravenzande, Herkingen, Honselerdijk, Leidschendam, Loosduinen, Maassluis, Marquette, Middelharnis, Middelburg, Monster, Naaldwijk, Noordwijk, Nootdorp, Ooltgensplaat, Oude Tonge, Poeldijk, Rijswijk, Scheveningen, Sommelsdijk, Stompwijk, Valkenburg, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Wateringen, Wilsveen, Woerden, Zierikzee en Zoetermeer
00109 1671-1736 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)
00116 1671-1811 doop-, trouw- en begraafboek Parochie van St. Maria en Ursula
00017* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00018* 1677-1683 doopboek, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00014 1679-1705 bediening van het H. Oliesel, 1679-1705 trouwen; 1679-1705 bekeerlingen; 1679-1707 te lezen missen: Parochie St. Joseph
00032* 1711-1728 doopregisters, klad en duplicaten, met lijsten van huwelijken en H. Oliesel: Parochie St. Joseph
00110 1736-1782 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)
00048* 1746-1783 huwelijksregister Parochie St. Joseph
00115 1796-1812 trouw- en overlijdensboek parochie St. Hippolytus (Brabantse Turfmarkt/Voorstraat)

Begraven / Overlijden


00109 1671-1736 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)
00116 1671-1811 doop-, trouw- en begraafboek Parochie van St. Maria en Ursula
00110 1736-1782 doop-, trouw- en overlijdensboek Parochie St. Hippolytus (Bagijnhof)
00115 1796-1812 trouw- en overlijdensboek parochie St. Hippolytus (Brabantse Turfmarkt/Voorstraat)

Waals-Gereformeerde Gemeente

(religie)

Trouwen


00097 1643-1668 trouwboek Waals-Gereformeerde gemeente (kapel Prinsenhof)
00098 1669-1682 trouwboek Waals-Gereformeerde gemeente (kapel Prinsenhof)
00099 1698-1744 trouwboek Waals-Gereformeerde gemeente (kapel Prinsenhof)
00100 1745-1811 trouwboek Waals-Gereformeerde gemeente (kapel Prinsenhof)

Waalse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


00095 1620-1811 register van dopen Waalse gemeente

Notulen van de Kerkeraad


00142 1585-1621, 1627-1668 registers houdende notulen Waalse Gemeente