155288 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 14-9-2019 om 12:34

Delfland


Oud Archief


Register van personen


01763 1680 kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende