151447 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 20-6-2019 om 16:08

Bleiswijk


Bevolkingsregister


2979 1846-1849 wijkregister
2980 1849-1852 wijkregister: fragment (huisnrs. 97-128 en 175-181)
1141 1850-1861 deel 1, wijk 1 en 2, huisnr. 1-94, fol. 1-166
1142 1850-1861 deel 2, wijk 3 en 4, huisnr. 95-188, fol. 167-340
1153* 1850-1861 index op alle ingeschreven personen behorende bij inv.nrs. 1141 en 1142
1158* 1852-1861 index op inv.nr. 1144
1144 1852-1861 tijdelijk verblijvenden en dienstboden
1154* 1861-1869 index op gezinshoofd
1145 1861-1869, deel 1, huisnr. 1-110, fol 1-219
1146 1861-1869, deel 2, huisnr. 111-202, fol 220-377
1214 1861-1870 dienstboden
1215 1869-1880 dienstboden
1155* 1869-1883 index op gezinshoofd
1147 1869-1883, deel 1, huisnr. 1-97, fol 1-198
1148 1869-1883, deel 2, huisnr. 98-211, fol 199-384
1216 1880-1899 dienstboden
1156* 1883-1900 index op gezinshoofd
1149 1883-1900, deel 1, huisnr. 1-105, fol 1-201
1150 1883-1900, deel 2, huisnr. 106-223, fol 202-402
1123 1899-1909 dienstboden
1122* 1900-1909 index op gezinshoofd
1151 1900-1909, deel 1, huisnr. 1-117, fol 1-199
1152 1900-1909, deel 2, huisnr. 118-245, fol 200-398
1210 1910-1939 dienstboden Aard-Geus, deel 1
1211 1910-1939 dienstboden Gli-Kui, deel 2
1212 1910-1939 dienstboden Kun-Schie, deel 3
1213 1910-1939 dienstboden Schen-Zuid, deel 4
1159 1910-1939 gezinskaarten Ack-Dick, deel 1
1160 1910-1939 gezinskaarten Died-Hel, deel 2
1161 1910-1939 gezinskaarten Held-Kra, deel 3
1162 1910-1939 gezinskaarten Kraay-Ra, deel 4
1163 1910-1939 gezinskaarten Ram-Vee, deel 5
2978 1910-1939 gezinskaarten Veen-Zijd, deel 6

Gaarder


Huwelijk


1 1717-1781
3 1782-1805

Overlijden


2.I 1717-1749
2.II 1750-1781
3 1782-1805

Gequalificeerde


Overlijden


12 1806-1811

Gerecht


Huwelijk


6A 1625-1766
9 1745-1768 bijlagen
10.I 1770-1789 bijlagen
7 1779-1802 mei
10.II 1790-1796 bijlagen
11.I 1796-1801 bijlagen
8A 1802, 1809-1811
11.II 1802-1805 bijlagen
8 1802-1811
11A.I 1806-1809 bijlagen
11A.II 1810-1812 bijlagen

Volkstelling


1128 1830 met bijbehorende stukken
1129 1839-1840 in tweevoud
1130 1849

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Acta van de Kerkeraad


3 1619-1718 trouwen; 1580-1748 predikantslijst; 1638 kerkorde; 1619-1718 acta van de kerkeraad; 1619-1662 ouderlingen en diakens; 1612-1708 uitreksels resoluties; 1619-1724 lidmaten

Diakens


3 1619-1718 trouwen; 1580-1748 predikantslijst; 1638 kerkorde; 1619-1718 acta van de kerkeraad; 1619-1662 ouderlingen en diakens; 1612-1708 uitreksels resoluties; 1619-1724 lidmaten
4C 1758-1790 attestaties; 1758-1789 register van ouderlingen en diakens

Dopen / Geboorte


1 1642-1734
2 1735-1812

Trouwen


3 1619-1718 trouwen; 1580-1748 predikantslijst; 1638 kerkorde; 1619-1718 acta van de kerkeraad; 1619-1662 ouderlingen en diakens; 1612-1708 uitreksels resoluties; 1619-1724 lidmaten
4 1720-1811 met alfabetische index op naam van de bruidegom

Kerkenraadresoluties


3 1619-1718 trouwen; 1580-1748 predikantslijst; 1638 kerkorde; 1619-1718 acta van de kerkeraad; 1619-1662 ouderlingen en diakens; 1612-1708 uitreksels resoluties; 1619-1724 lidmaten

Kerkeraadshandelingen


3 1619-1718 trouwen; 1580-1748 predikantslijst; 1638 kerkorde; 1619-1718 acta van de kerkeraad; 1619-1662 ouderlingen en diakens; 1612-1708 uitreksels resoluties; 1619-1724 lidmaten

Lidmaten


3 1619-1718 trouwen; 1580-1748 predikantslijst; 1638 kerkorde; 1619-1718 acta van de kerkeraad; 1619-1662 ouderlingen en diakens; 1612-1708 uitreksels resoluties; 1619-1724 lidmaten
4B 1705-1795
4C 1758-1790 attestaties; 1758-1789 register van ouderlingen en diakens

Lijst van predikanten


3 1619-1718 trouwen; 1580-1748 predikantslijst; 1638 kerkorde; 1619-1718 acta van de kerkeraad; 1619-1662 ouderlingen en diakens; 1612-1708 uitreksels resoluties; 1619-1724 lidmaten

Ouderlingen


3 1619-1718 trouwen; 1580-1748 predikantslijst; 1638 kerkorde; 1619-1718 acta van de kerkeraad; 1619-1662 ouderlingen en diakens; 1612-1708 uitreksels resoluties; 1619-1724 lidmaten
4C 1758-1790 attestaties; 1758-1789 register van ouderlingen en diakens

Begraven / Overlijden


4a.II 1732-1828 graven in de kerk'; band 2, pagina's 101-240
4A.I 1732-1828 graven in de kerk; band 1, pagina's 1-100

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


5 1671-1733
6 1733-1812