162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Bergen


Gaarder


Huwelijk


11 1737-1768 register van aangifte voor de impost op trouwen
12 1769-1808 register van aangifte voor de impost op trouwen en ondertrouwboek van het gerecht

Gequalificeerde


Overlijden


13 1717-1736 register van aangifte voor impost op begraven
14 1737-1749 register van aangifte voor impost op begraven
15 1750-1768 register van aangifte voor impost op begraven
16 1769-1793 register van aangifte voor impost op begraven
17 1793-1810 register van aangifte voor impost op begraven en register van overledenen opgemaakt voor invorderen van belasting op recht van successie

Gerecht


Huwelijk


5 1641-1680 trouwinschrijvingen; 1642-1657 ondertrouwinschrijvingen; 1605-1606 ingeplakte trouwakten
10 1651-1807 bijlagen bij het trouwboek
7 1680-1720 trouwen
8 1720-1780 trouwen
9 1780-1811 trouwen

Oud Rechterlijk Archief


Huwelijk


2155 1629-1640 schepenrol met achterin huwelijksakten; 1637-1640 huwelijksafkondigingen
2156 1640-1647 schepenrol met resoluties van regenten; 1629-1640 en 1640-1644 huwelijksafkondigingen

Resolutiƫn


2156 1640-1647 schepenrol met resoluties van regenten; 1629-1640 en 1640-1644 huwelijksafkondigingen

Particulier


Adresboeken


1937 adresboek van Bergen
1941 adresboek van Bergen
1955 adresboek van Bergen
1961 adresboek van Bergen
1966 adresboek van Bergen
1970 adresboek van Bergen
1971 adresboek van Bergen
1972 adresboek van Bergen
1974 adresboek van Bergen
1975 adresboek van Bergen

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1644-1709, 1716-1811 dopen; incl. lijst van predikanten
2 1645-1805 trouw en ondertrouw; 1712-1715 dopen achterin

Trouwen


2 1645-1805 trouw en ondertrouw; 1712-1715 dopen achterin

Lijst van predikanten


1 1644-1709, 1716-1811 dopen; incl. lijst van predikanten

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Lidmaten


29* 1786-1829
30* 1830-1840
31* 1833-1869

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Communie


3 1721-1802 dopen en trouwen; 1753-1765 aantallen communicanten: St. Petrus en Paulus

Dopen / Geboorte


3 1721-1802 dopen en trouwen; 1753-1765 aantallen communicanten: St. Petrus en Paulus
4 1802-1811 dopen en trouwen:St. Petrus en Paulus

Trouwen


3 1721-1802 dopen en trouwen; 1753-1765 aantallen communicanten: St. Petrus en Paulus
4 1802-1811 dopen en trouwen:St. Petrus en Paulus