118134 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 22-3-2019 om 20:18

Achttienhoven (UT)


Gerecht


Huwelijk


3012* 1687-1754 minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken
3013* 1755-1811 minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken

Overlijden


3101* 1728-1791 minuten van akten van lijkschouw en getuigenverklaringen inzake overleden personen
3102* 1776-1811 halfjaarlijkse lijsten van in Achttienhoven overleden personen, welke in Westbroek begraven zijn, bijgehouden te Westbroek