162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Abbenbroek


Bevolkingsregister


571 1850-1860
576 1850-1860 dienstboden
577 1850-1860 dienstboden
583* 1850-1861 huisnummerregister
581 1850-1861 index
572A 1860-1880 deel 1
572B 1860-1880 deel 2
573A 1880-1891 deel 1
573B 1880-1891 deel 2
573C 1880-1891 deel 3
578 1881-1890 dienstboden
374* 1882 register vermeldende welke inwoners van Abbenbroek verzekerd zijn tegen brandschade
574A 1890-1930 deel 1
574B 1890-1930 deel 2
582 1890-1930 index
579 1891-1930 dienstboden
184* 1904-1929 dossier inzake de verordening bepalende de uren waarop het bureau van de Burgerlijke Stand dagelijks voor het publiek geopend zal zijn
575 1931-1940
580 1931-1940 dienstboden
149* 1939-1947 stukken betreffende bevolkingsstatistiek
402* 1941-1945 stukken betreffende registratie van Joodse inwoners
391* 1943 dossier inzake instructie voor de ambtenaren van het legesbesluit bevolkingsregisters
462* 1945 dossier inzake aanmelding gerepatrieerden
427* 1945-1947 stukken betreffende vaststelling en/of verlies Nederlanderschap
399* 1946-1947 dossier inzake het verstrekken van een visum aan F. Haschka
426* 1947 dossier inzake de volks- en beroepstelling

Burgerlijke Gemeente


Huwelijk


11 1796-1804 akten van huwelijk, met bijlagen
12 1805 akten van huwelijk, met bijlagen
13 1806 akten van huwelijk, met bijlagen
14 1807 akten van huwelijk, met bijlagen
15 1808 akten van huwelijk, met bijlagen
16 1809-1811 akten van huwelijk, met bijlagen

Burgerlijke Stand


Geboorte


553 1812-1844
568* 1812-1970 tienjarige tafels van geboorten, huwelijken en overlijden
554 1845-1860
555 1861-1885
556 1886-1910
567 * 1912-1930 klapper op de registers van geboorten

Huwelijk


557 1812-1844
569 * 1812-1932 klapper op de registers van huwelijken
568* 1812-1970 tienjarige tafels van geboorten, huwelijken en overlijden
558 1845-1860
559 1861-1885
560 1886-1910
561 1911-1930

Overlijden


562 1812-1844
570* 1812-1932 klapper op de registers van overlijden
568* 1812-1970 tienjarige tafels van geboorten, huwelijken en overlijden
563 1845-1860
564 1861-1885
565 1886-1910
566 1911-1930
566A 1931-1950

Gaarder


Huwelijk


2 1695-1781
1 1782-1805

Overlijden


2 1695-1781
3 1782-1805

Gequalificeerde


Overlijden


9 1806-1811 aangegeven lijken
8 1806-1811 overledenen

Gerecht


Huwelijk


4A 1782-1805 ondertrouwboek
5 1796-1804
7 1805-1808 bijlagen
6 1809-1811

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1708-1771
2 1770-1811

Trouwen


3 1663-1686
1 1708-1771
2 1770-1811

Begraven / Overlijden


4 1747-1781