158655 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 04-12-2019 om 20:28

Abbenbroek


Bevolkingsregister


571 1850-1860
576 1850-1860 dienstboden
577 1850-1860 dienstboden
583* 1850-1861 huisnummerregister
581 1850-1861 index
572A 1860-1880 deel 1
572B 1860-1880 deel 2
573A 1880-1891 deel 1
573B 1880-1891 deel 2
573C 1880-1891 deel 3
578 1881-1890 dienstboden
374* 1882 register vermeldende welke inwoners van Abbenbroek verzekerd zijn tegen brandschade
574A 1890-1930 deel 1
574B 1890-1930 deel 2
582 1890-1930 index
579 1891-1930 dienstboden
184* 1904-1929 dossier inzake de verordening bepalende de uren waarop het bureau van de Burgerlijke Stand dagelijks voor het publiek geopend zal zijn
575 1931-1940
580 1931-1940 dienstboden
149* 1939-1947 stukken betreffende bevolkingsstatistiek
402* 1941-1945 stukken betreffende registratie van Joodse inwoners
391* 1943 dossier inzake instructie voor de ambtenaren van het legesbesluit bevolkingsregisters
462* 1945 dossier inzake aanmelding gerepatrieerden
427* 1945-1947 stukken betreffende vaststelling en/of verlies Nederlanderschap
399* 1946-1947 dossier inzake het verstrekken van een visum aan F. Haschka
426* 1947 dossier inzake de volks- en beroepstelling

Burgerlijke Stand


Geboorte


553 1812-1844
568* 1812-1970 tienjarige tafels van geboorten, huwelijken en overlijden
554 1845-1860
555 1861-1885
556 1886-1910
567 * 1912-1930 klapper op de registers van geboorten

Huwelijk


557 1812-1844
569 * 1812-1932 klapper op de registers van huwelijken
568* 1812-1970 tienjarige tafels van geboorten, huwelijken en overlijden
558 1845-1860
559 1861-1885
560 1886-1910
561 1911-1930

Overlijden


562 1812-1844
570* 1812-1932 klapper op de registers van overlijden
568* 1812-1970 tienjarige tafels van geboorten, huwelijken en overlijden
563 1845-1860
564 1861-1885
565 1886-1910
566 1911-1930
566A 1931-1950

Gaarder


Huwelijk


2 1695-1781
1 1782-1805

Overlijden


2 1695-1781
3 1782-1805

Gequalificeerde


Overlijden


9 1806-1811 aangegeven lijken
8 1806-1811 overledenen

Gerecht


Huwelijk


4A 1782-1805 ondertrouwboek
5 1796-1804
7 1805-1808 bijlagen
6 1809i-1811

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1708-1771
2 1770-1811

Trouwen


3 1663-1686
1 1708-1771
2 1770-1811

Begraven / Overlijden


4 1747-1781